De Unie, in jouw belang

Jouw werk en inkomen

Wetswijzigingen per 1 januari 2022

16 december 2021

Op 1 januari en 1 juli vinden er altijd wijzigingen plaats op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid. Benieuwd wat er verandert op 1 januari 2022? Je leest het hieronder.

 

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Sociale zekerheid
Minimumloon
Het afgeronde (bruto)minimumloon wordt per 1 januari 2022 verhoogd. De minimumlonen bedragen dan bruto per maand, week en dag in euro’s (exclusief vakantietoeslag):

Dagloon
Ook de daglonen van de ZW-, WW-, WAO- en WIA-uitkeringen worden verhoogd. Het maximumdagloon wordt verhoogd van € 225,57 naar € 228,76 bruto per dag.

Maximum premieloon
Het maximale loon waarover premies moeten worden afgedragen is voor 2022 vastgesteld op € 59.706. In 2021 was dit € 58.311.

Zorgpremie en -toeslag
De zorgkosten blijven stijgen in 2022, dus de zorgpremies ook: gemiddeld van € 1.478 naar € 1.509 per jaar. De inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet – die betalen werkgevers – daalt van 7,0 tot 6,75 procent. Om de verzekering enigszins betaalbaar te houden, wordt het jaarinkomen waarbij je in aanmerking komt voor zorgtoeslag verhoogd naar € 31.998. Heb je een toeslagpartner, dan mag jullie gezamenlijke jaarinkomen niet hoger zijn dan € 40.944.

Ook het maximale vermogen om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag wordt verhoogd: € 120.020 in je eentje, € 151.767 samen met je toeslagpartner.

Verplicht eigen risico
Het eigen risico blijft in 2022 gelijk: € 385. Dit bedrag moet je eerst zelf aan zorgkosten betalen voordat je een vergoeding krijgt van je verzekeraar. Voor sommige zorg krijg je wel een vergoeding zonder een eigen bijdrage te betalen: denk aan de huisarts, verloskundige hulp, kraamzorg, jeugdzorg en thuiszorghulpmiddelen in bruikleen.

AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd stijgt – volgens plan – in 2022 naar 66 jaar en 7 maanden en in 2023 naar 66 jaar en 10 maanden. Demissionair staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een Kamerbrief bekendgemaakt dat de AOW-leeftijd in 2027 67 jaar blijft.

Arbeidsrecht
Vanaf 2022
Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), betalen werkgevers – kort gezegd – een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge voor flexibele contracten. Deze premies vallen in 2022 iets lager uit: 2,2 procent voor vaste contracten (was 2,7 procent in 2021) en 7,2 procent voor flexibele contracten (was 7,7 procent in 2021).

Op grond van de WAB moet een werkgever met terugwerkende kracht de hoge WW-premie betalen als je in een kalenderjaar meer dan 30 procent in uren hebt overgewerkt en een vast contract hebt voor gemiddeld minder dan 35 uur per week. Deze bepaling zou al eerder ingaan, maar is door de coronacrisis tijdelijk opgeschort, omdat in veel sectoren – zoals de zorg – veel overwerken nodig was. Vanaf 1 januari 2022 is dit weer van kracht.

Geen tijdelijke verruiming vrije ruimte binnen werkkostenregeling meer
De vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) wordt weer 1,7 procent van de fiscale loonsom tot en met € 400.000, en 1,18 procent van alles daarboven. De tijdelijke verhoging van 3 procent over de eerste € 400.000 was een coronacrisismaatregel en vervalt dus in 2022. Komt het bedrag van de vergoeding boven de grens van de vrije ruimte, dan moet de werkgever over dit extra bedrag 80 procent belasting betalen.

Thuiswerkvergoeding
Waarschijnlijk geldt er vanaf 1 januari 2022 een gerichte vrijstelling voor een thuiswerkvergoeding van maximaal € 2 per thuiswerkdag. Deze onbelaste vergoeding mag niet samengaan met een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Dus als je op één dag thuis en op de werkplek werkt, moet je werkgever kiezen of je een thuiswerk- of reiskostenvergoeding krijgt. Een goed thuiswerkbeleid helpt om fiscale voordelen te behalen en biedt jou duidelijkheid.

Het kabinet stelt het volgende voor:

  • Een thuiswerkvergoeding van maximaal € 2 per dag, gebaseerd op onderzoek van het Nibud.
  • De werkgever hoeft geen loonheffing te betalen voor deze vergoeding.
  • De onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer voor woon-werkverkeer blijft bestaan.
  • De werkgever kan voor één dag een thuiswerkkosten- óf een reiskostenvergoeding geven.

De ingangsdatum van deze gerichte vrijstelling is nog niet definitief. Het voorstel is onderdeel van het Belastingplan 2022. Als de Eerste en Tweede Kamer dit goedkeuren, gaat het in vanaf 1 januari 2022.

Lees meer over de thuiswerkvergoeding.

Geen rookruimtes meer op de werkvloer
Vanaf 1 januari 2022 zijn rookruimtes op de werkvloer niet meer toegestaan. Deze maatregel is het gevolg van het Nationaal Preventieakkoord van 23 november 2018 en de wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit. Het rookverbod geldt voor rookruimtes in gebouwen, ruimtes en inrichtingen waar mensen werken. Bij overtreding van het rookverbod kan de NVWA een boete opleggen aan de werkgever. Werkgevers mogen wel een beschutte rookplek, zoals een abri, inrichten op een buitenterrein bij het bedrijfsgebouw.

Fiscale aftrek scholingskosten verdwijnt
Vanaf 1 januari 2022 is het niet meer mogelijk om scholingskosten af te trekken in je belastingaangifte. De aftrekregeling wordt vanaf 1 maart namelijk vervangen door het STAP-budget (STimulering ArbeidsmarktPositie): een individueel ontwikkelbudget dat werknemers en werkzoekenden de mogelijkheid biedt om zich te blijven ontwikkelen. Dit budget van maximaal € 1.000 euro per persoon per jaar mag worden ingezet voor opleidingen, cursussen en trainingen. Je kunt het STAP-budget vanaf maart zelf aanvragen bij het UWV via het STAP-portaal STAP-budget | UWV | Particulieren.

Vergroting betrokkenheid flexkrachten bij OR
We verwachten dat je vanaf 2022 al na drie maanden in dienst kunt stemmen voor de ondernemingsraad (OR) én je verkiesbaar kunt stellen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de voorstellen van de Commissie Bevordering Medezeggenschap om de Wet op de ondernemingsraden aan te passen, meegenomen in de Verzamelwet 2022. Hierdoor wordt het voor flexibele medewerkers, zoals gedetacheerden en payrollers, makkelijker om deel te nemen aan de OR. Nu kun je stemmen als je zes maanden in dienst bent (actief kiesrecht) en je na één jaar pas verkiesbaar stellen; straks duren beide termijnen drie maanden. De beoogde ingangsdatum van deze wijziging is 1 januari 2022, maar eerst moeten de Eerste en Tweede Kamer zich nog over het voorstel buigen.

Meer weten
Heb je vragen over de wetswijzigingen hierboven? Neem contact op met onze experts! We zijn elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur via sc@unie.nl en 0345 851 963.

 

[print_link]

 

 

 

Gerelateerde berichten

Werken pensioen

Aan de slag tijdens je pensioen

Rondreizen, je boekenkast uitlezen en tijd doorbrengen met (klein)kinderen: dat is vaak wat we voor ons zien als we denken…

Pensioengat

Hou je pensioengat in de gaten

Het principe van pensioen is simpel: tijdens je werkzame leven spaar je, zodat je genoeg inkomen hebt zodra je stopt…

Word gratis lid