De Unie, in jouw belang

Jouw werk en inkomen

Werken tijdens de zomervakantie?

18 juni 2020

De zomervakantie staat voor de deur! Tijd om vakantie te vieren en te ontspannen. Of toch niet? Veel jongeren kiezen er ook voor om aan het werk te gaan. Ga jij of gaat je kind tijdelijk aan de slag tijdens de zomervakantie? Hierbij een paar handige weetjes.

Arbeidsovereenkomst

Ga je aan het werk? Dan sluit je een arbeidsovereenkomst. In de volksmond ook wel een contract genoemd. Een arbeidsovereenkomst die voor vakantiewerk wordt overeengekomen is in feite een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit kan voor bijvoorbeeld 6 weken zijn. Na deze periode loopt de arbeidsovereenkomst van rechtswege af. Dat wil zeggen dat de arbeidsovereenkomst eindigt op de datum zoals die is afgesproken in de arbeidsovereenkomst.

Einde arbeidsovereenkomst

Een werkgever heeft in een bepaalde gevallen een aanzegverplichting. Dit betekent dat een werkgever uiterlijk één maand voor de einddatum van de arbeidsovereenkomst schriftelijk moet aangeven of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd of niet. Let op: Een werkgever heeft geen aanzegverplichting wanneer het dienstverband korter is dan 6 maanden. Als er overeengekomen is dat er alleen in de zomer wordt gewerkt, dan heeft de werkgever deze verplichting dus niet.

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden.  Door deze wet heeft iedere werknemer vanaf 18 jaar die gemiddeld 12 uur of meer per week werkt, recht  op een transitievergoeding. Je hebt er recht op als je werkgever de arbeidsovereenkomst niet wil verlengen of tussentijds wil opzeggen. De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend vanaf dag één van de arbeidsovereenkomst en is afhankelijk van de duur van de overeenkomst en je salaris.

Let op! Als jij zelf de arbeidsovereenkomst tussentijds opzegt of niet wil dat de werkgever de overeenkomst verlengt, dan heb je geen recht op een transitievergoeding.

Salaris

Een werknemer heeft minimaal recht op het minimum(jeugd)loon. Bereken hier wat het minimumloon is. Een werkgever kan door de regels in een cao verplicht zijn om meer dan het minimumloon te betalen. In de arbeidsovereenkomst kan je vinden of er een cao van toepassing is.

Geen werk maar wel een dienstverband?

Is er met de werkgever een aantal uur per week overeengekomen maar stuurt de werkgever je naar huis omdat er geen werk meer is? Of geeft de werkgever in deze situatie aan dat er voorlopig niet hoeft te worden gewerkt omdat het rustig is? In dit geval dient de werkgever ten minste de uren die zijn overeengekomen uit te betalen.

Proeftijd

Tijdens de proeftijd kan zowel een werknemer als een werkgever zonder reden een arbeidsovereenkomst beëindigen. Dit kan niet als de proeftijd nietig is. Dit betekent dat er geen proeftijd is ondanks dat het vermeld staat in de arbeidsovereenkomst. De proeftijd is nietig wanneer het in een arbeidsovereenkomst staat van 6 maanden of korter.

Ziekte

Tijdens ziekte is de werkgever verplicht om minimaal 70% van het laatstverdiende salaris door te betalen. Jouw werkgever mag wel twee wachtdagen hanteren. Dat betekent dat jouw werkgever over de eerste twee dagen van je ziekmelding geen salaris hoeft te betalen. Als er een cao van toepassing is dan kunnen daar andere regels over in staan. Het is daarom belangrijk dat je de cao checkt.

Uitzondering: oproepkrachten

Oproepkrachten kunnen als ze ziek zijn recht hebben op loondoorbetaling. Als dat niet het geval is, dan kunnen oproepkrachten een ziektewetuitkering krijgen van het UWV.  Om deze reden is het van belang om te weten wat voor arbeidsovereenkomst je hebt.

Bij een nul-urencontract ben je verplicht te gaan werken als je werkgever je oproept. Als je ziek wordt tijdens de oproepperiode, dan heb je recht op minimaal 70% van het loon voor de afgesproken oproepperiode. Na afloop van de oproepperiode of daarbuiten, heb je geen recht op loon. Pas als je contract eindigt en nog steeds ziek bent, kun je een ziektewetuitkering krijgen van het UWV.

Bij een min-maxcontract heb je altijd recht op 70% loon doorbetaald over de garantie-uren. Dat zijn uren die je hebt afgesproken minimaal te zullen werken.  Na afloop van een min-maxcontract kan je een ziektewetuitkering aanvragen bij UWV.

Vragen?

Ben je lid van De Unie en twijfel je of jouw arbeidsovereenkomst in orde is? We checken het gratis voor je. Of heb je nog aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen je hierbij helpen. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0345 – 851 963, maar je kunt ons ook mailen via sc@unie.nl.

Meer nieuws ontvangen?

Ben je geen lid van De Unie, maar wil je wel graag updates ontvangen over werk, zorg en inkomen? Meld je dan aan als volger van De Unie via onze website.

 

 

 

Gerelateerde berichten

Ben jij vrij op 5 mei?

Waarom is er ieder jaar onduidelijkheid of je op 5 mei vrij bent? Omdat 5 mei wel een nationale feestdag…

Word gratis lid