De Unie, in jouw belang

Jouw werk en inkomen

Wat gebeurt er met je nettoloon in 2022?

21 januari 2022

De meeste werknemers krijgen regelmatig een loonstrook – ook wel salarisspecificatie – van hun werkgever. Vaak komt deze maandelijks binnen, al is dat niet verplicht. Meestal kijken we alleen naar wat onder de streep staat: het netto te besteden loon dat je op je rekening krijgt. In veel gevallen is dit bedrag in 2022 iets hoger dan op de loonstroken van vorig jaar, maar in sommige gevallen kan dit ook lager zijn. Waarom, dat leggen we uit in deze blog.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Waarom is mijn nettoloon hoger dan in 2021?

De twee voornaamste fiscale heffingskortingen voor werknemers zijn de ‘algemene heffingskorting’ en de ‘arbeidskorting’. Beide zijn verhoogd voor 2022. Dit betekent dat er minder loonheffing van je brutoloon af gaat, waardoor het nettoloon zal stijgen.

In de meeste gevallen draagt je werkgever belastingen en verzekeringspremies af over je brutoloon. Wat overblijft en op je bankrekeningnummer wordt gestort, is je nettoloon. In sommige situaties krijg je korting op deze belastingbijdrage: dit noemen we heffingskortingen. De hoogte hiervan is sterk afhankelijk van je inkomen. Op de website van de Belastingdienst kun je zien welke algemene heffingskorting en arbeidskorting voor jou van toepassing is.

Waarom is mijn nettoloon lager dan in 2021?

Tegenover de verhoging van fiscale kortingen staat in sommige gevallen de verhoging van de pensioenpremies en verzekeringspremies. Zo hebben veel pensioenuitvoerders hun premies moeten verhogen vanwege nieuwe wet- en regelgeving. Dit kan ervoor zorgen dat jouw nettoloon in 2022 lager is dan vorig jaar – ondanks de verhoogde fiscale kortingen.

Dit staat er in ieder geval allemaal op je loonstrook

  • Je naam
  • De naam van je werkgever
  • Je brutoloon
  • De periode waarvoor je het loon krijgt
  • Het totaal van het genoten loon vanaf het eerste loontijdvak van 2022
  • De bedragen waaruit het brutoloon bestaat, zoals het basisloon, eventuele toeslagen en (belastbare) vergoedingen
  • Het wettelijk minimumloon dat voor jou geldt
  • Het aantal uren dat je werkt
  • Welke premies en bijdragen er over jouw salaris zijn ingehouden (onder andere voor je pensioen), zowel over je brutoloon als over je nettoloon (bijvoorbeeld voor je ziektekostenverzekering)
  • Je nettoloon

Er kunnen ook nog andere termen op je salarisstrook staan. Dit verschilt per werkgever en hangt af van de voor jou geldende arbeidsvoorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan de termen ‘reiskostenvergoeding’ en ‘fiscale bijtelling voor het gebruik van de auto van de zaak’.

Bijdrage PAWW

De premies en bijdragen die over je loon worden ingehouden, vormen een belangrijk onderdeel van je loonstrook. Een vrij nieuwe bijdrage is de PAWW, die in de cao kan zijn vastgelegd. Hiermee wordt een private aanvulling gefinancierd als aanvulling op een eventuele werkloosheidsuitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV. Deze aanvulling kan maximaal 14 maanden worden verstrekt en is onder meer afhankelijk van je arbeidsverleden en leeftijd. Staat de PAWW-bijdrage op je loonstrook? Dan heb je mogelijk recht op deze aanvulling. Hier vind je meer informatie over de PAWW.

Niet periodiek verplicht

Wist je dat je werkgever niet verplicht is om je regelmatig een nieuwe loonstrook te sturen? Dit moet alleen bij aanvang van het dienstverband voor je eerste salaris en wanneer er zich een wijziging voordoet in je loon of de verschuldigde loonheffing. Je kunt je werkgever er natuurlijk wel altijd om vragen.

Digitale loonstrook

Het komt steeds vaker voor dat een loonstrook digitaal wordt uitgegeven. Hiervoor is wel toestemming van jou nodig. Veel werkgever maken gebruik van een digitaal portaal waarin je je loonstrook eenvoudig kunt inzien en opvragen.

Bewaar je loonstrookjes

Het is belangrijk om al je loonstrookjes te bewaren, met name de laatste loonstrook van het jaar of van het dienstverband: hier staat namelijk op hoeveel loon je in totaal hebt gekregen. Je kunt deze nodig hebben voor de aangifte van je inkomstenbelasting of om een toeslag of uitkering aan te vragen.

Meer weten

Heb je nog vragen over jouw loonstrook? Neem gerust contact met ons op. Ons Service Center is elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur, via sc@unie.nl en 0345 851 963.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Belastingaangifte 2024

Belangrijkste belastingwijzigingen 2024

Zoals ieder jaar, veranderen er in 2024 enkele belangrijke regels, bedragen en andere onderdelen van ons belastingsysteem, van het basistarief…

Word gratis lid