De Unie, in jouw belang

Jouw werk en inkomen

Recht op een uitkering?

13 oktober 2021
Recht op een uitkering

Kun je (tijdelijk) niet zorgen voor (genoeg) inkomen? Dan kun je in Nederland rekenen op een sociaal vangnet aan regelingen en uitkeringen. Via dit stelsel van sociale zekerheid ondersteunen instanties als het UWV en gemeenten jou in moeilijke situaties, bijvoorbeeld als je arbeidsongeschikt of werkloos wordt. Het Nederlandse sociale stelsel bestaat uit drie onderdelen: werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en sociale voorzieningen. Maar wanneer heb je waar precies recht op? Onze juridisch experts leggen het uit.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Werknemersverzekeringen

Werknemersverzekeringen verzekeren je tegen het verlies van inkomen door werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid. Als je in Nederland woont en werkt voor een werkgever, kom je hiervoor in aanmerking. Je werkgever betaalt premies, zodat jij een beroep op deze verzekeringen kunt doen als dat nodig is. Raak je werkloos? Dan kun je een WW-uitkering aanvragen. Arbeidsongeschikt? Dan heb je misschien recht op een WIA-uitkering. Ook de Ziektewet valt onder de werknemersverzekeringen.

Volksverzekeringen

Iedereen die Nederland woont en inkomen uit werk en woning heeft, betaalt premie voor volksverzekeringen – vaak via belastingen. Voorbeelden van volksverzekeringen zijn de kinderbijslag, Wet langdurige zorg (Wlz), AOW en ANW.

Sociale voorzieningen

Voor deze uitkeringen en toeslagen betaal je geen premie. Daarom worden dit ook geen verzekeringen genoemd, maar voorzieningen: volledig betaald vanuit de staatskas. In principe heeft iedere inwoner van Nederland hier recht op. Denk aan de Participatiewet, Toeslagenwet en de IOAW/IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte (werkloze werknemers/gewezen zelfstandigen).

Ondersteuning vanaf de zijlijn…

Als je in de situatie terechtkomt dat je een sociaal vangnet nodig hebt, heb je vast een hoop vragen. Wat moet je nu doen? Hoe vraag je een uitkering aan? Hoe ziet jouw leven er in de nieuwe situatie uit? En wat spreek je af met je werkgever, de instantie of gemeente? De specialisten van De Unie bieden een luisterend oor, inzicht en informatie. Wij zorgen dat je goed voorbereid bent en niet voor verrassingen komt te staan.

…én in het veld.

In sommige gevallen neemt een uitvoeringsinstelling als het UWV een beslissing over jouw uitkering waar je het niet mee eens bent. Dan gaan we samen kijken of we het besluit aan kunnen vechten en zo ja, hoe. Zo kunnen we je bijvoorbeeld bijstaan in een bezwaar-, beroeps- of hoger beroepsprocedure.

Meer weten

Vragen over sociale zekerheid, bijvoorbeeld welke regelingen relevant zijn voor jouw situatie? Neem gerust contact met ons op, onze experts maken je graag wegwijs. Ons Service Center is elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur via sc@unie.nl en 0345 851 963.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

uitkering vakantie

Werkloos en op vakantie? Het kan!

Iedereen heeft soms vakantie nodig. Dus óók mensen die een WW-uitkering ontvangen. Daarom krijg je niet alleen vakantiedagen, maar ook…

Wetswijzigingen per 1 juli 2023

Op 1 januari en 1 juli vinden er altijd wijzigingen plaats op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid. Of…

Word gratis lid