De Unie, in jouw belang

Jouw werk en inkomen

Op vakantie met een burn-out, mag dat?

16 maart 2023

Iedereen heeft recht op vakantie. Dus óók als je (langdurig) ziek bent, mag je er even tussenuit – terwijl je recht houdt op je volledige salaris. Sterker nog, het kan juist dan heel prettig zijn om weg te gaan en tijdelijk verlost te zijn van de dagelijkse sleur en re-integratieverplichtingen. Het is alleen wel heel belangrijk om je vakantie goed te bespreken met je werkgever. Wij leggen uit waar je allemaal op moet letten.

Vakantie-aanvraag blijft hetzelfde

Je vakantie aanvragen doe je zoals je dat altijd doet. Vaak staat in je personeelsgids of bedrijfsreglement hoe dat moet. Je werkgever moet binnen twee weken reageren op je aanvraag. Vaak krijg je toestemming, maar soms niet: je werkgever mág weigeren, maar alleen om een specifieke en duidelijke reden (artikel ‘Vakantie-aanvraag geweigerd’). Dit kan bijvoorbeeld zijn dat je vakantie je herstel of re-integratie in de weg staat – het zogenaamde medische bezwaar. Om dat in te schatten, kan je werkgever dit voorleggen aan de bedrijfsarts.

 

Overleg met je bedrijfsarts

De bedrijfsarts schat in of je vakantieplannen je herstel niet in de weg staan. Zo niet, dan is er geen probleem en kun je gewoon op vakantie – behalve als je werkgever een andere zwaarwegende reden heeft om je aanvraag te weigeren. Maar sommige vakantieplannen kunnen je re-integratie wel bemoeilijken. In dat geval geeft de bedrijfsarts dit aan bij je werkgever, waarna hij je vakantie-aanvraag om medische redenen kan weigeren.

 

Afschrijving van je vakantiedagen

Je werkgever mag geen vakantiedagen inhouden tijdens je ziekte, tenzij jij daar mondeling of schriftelijk toestemming voor geeft of als dat staat vastgelegd in je cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement. Maak hier daarom duidelijke afspraken over vóór je vakantie. Zo voorkom je misverstanden.

 

Geen re-integratieverplichtingen

Als je re-integreert, zijn er bepaalde verplichtingen en afspraken waar je je aan moet houden. Zoals regelmatig bij de bedrijfsarts langs en bepaalde werkzaamheden doen die je herstel bevorderen. Dit hoeft niet tijdens je vakantie. Als je weg bent, mag je dus even écht weg zijn. Zo kun je ook tijdens ziekte even ontsnappen aan de dagelijkse sleur. En dat zou best weleens kunnen helpen bij je herstel!

Meer weten

Heb je vragen over vakantie nemen tijdens je ziekte? Of vind jij dat je op vakantie moet kunnen, maar weigert je werkgever je aanvraag? Neem dan contact met ons op. Ons Service Center is elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar via sc@unie.nl en 0345 851 963.

Word gratis lid