De Unie, in jouw belang

Jouw werk en inkomen

Onderhandelen over je arbeidsvoorwaarden

04 maart 2021
Arbeidsvoorwaarden lezen

Solliciteer je voor een nieuwe baan? Dan vindt er vaak een arbeidsvoorwaardengesprek plaats, waarin je onderhandelt over je nieuwe contract en arbeidsvoorwaarden. Dit gesprek kan anders verlopen als je vanuit een andere baan komt dan als je in de WW zit. Toch zijn er onderdelen die meestal terugkomen in zo’n onderhandeling. In dit artikel vind je deze op een rij, inclusief een paar tips en aandachtspunten.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Vast of tijdelijk contract

In het algemeen zijn er twee soorten contracten die je aangeboden kunt krijgen: voor bepaalde tijd en voor onbepaalde tijd. Een vast contract kan je werkgever niet zomaar opzeggen, een tijdelijk contract loopt af. Duurt je dienstverband zes maanden of langer? Dan geldt er een aanzegverplichting: je werkgever moet minstens één maand voor de einddatum in je contract schriftelijk aangeven of je overeenkomst wordt verlengd. Deze aanzegging mag ook al in je contract staan. Dan weet je vooraf dat je werkgever je in principe geen verlenging aanbiedt.

Kom je van een vast contract, krijg je er nu een voor minder dan zes maanden en word je ontslagen? Dan kan dit problemen opleveren met je WW-uitkering. 

Proeftijd

Vaak is er sprake van een proeftijd in een nieuw contract. Gaat het om een tijdelijk contract zonder einddatum of van langer dan zes maanden en korter dan twee jaar? Dan mag de proeftijd maximaal één maand duren. De proeftijd mag maximaal twee maanden duren bij tijdelijke contracten van minimaal twee jaar en vaste contracten. Het kan een voordeel zijn om geen proeftijd te hebben. Geldt dat voor jou? Dan kun je proberen om deze eruit te onderhandelen. Bekijk ook altijd de cao die van toepassing is. Hier kunnen afwijkende regels in zijn opgenomen over de proeftijd.

Concurrentiebeding

In je contract kan een concurrentiebeding staan: dit bepaalt dat je na je dienstverband voor een bepaalde tijd niet bij een concurrent mag werken. Zo’n beding mag altijd in een vast contract staan, behalve als je minderjarig bent.. In een tijdelijk contract mag dit alleen worden opgenomen als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. De onderbouwing hiervan moet in het contract staan, anders is het beding niet geldig. Een concurrentiebeding kan te streng zijn, waardoor het jouw toekomstige opties beperkt. Let hier dus goed op tijdens de onderhandeling, en denk niet dat het wel mee zal vallen hoe streng je werkgever jou aan het beding houdt.

Salaris

Bij de berekening van je salaris, kijkt je werkgever onder meer naar je taken, leeftijd en ervaring. Dit zijn ook ongeveer de argumenten die jij kunt gebruiken om er meer uit te halen. Denk daarnaast aan je opleiding en arbeidsduur. Laat je werkgever ook aangeven of het genoemde salaris gebaseerd is op fulltime of parttime. Soms is het salaris gebaseerd op afspraken in een cao: in sommige cao’s mag hiervan worden afgeweken in jouw voordeel, in andere niet. Kan je salaris echt niet hoger? Dan kun je altijd afspraken maken om dit te compenseren met meer vakantiedagen, een lease-auto, pensioenregeling, dertiende maand, winstdeling of bonus.

Pensioen

Check goed of je werkgever een pensioenregeling aanbiedt. Het kan erg kostbaar zijn om deze zelf te betalen.

Cao en bedrijfsreglement

Is er een cao of bedrijfsreglement, dan zijn veel arbeidsvoorwaarden al geregeld. Bijvoorbeeld hoeveel vakantiedagen je krijgt boven op de wettelijke vakantiedagen.

Vaste onderdelen contract

Een contract moet wettelijk de volgende onderdelen bevatten:

 • jouw naam en woonplaats
 • de naam en vestigingsplaats van je werkgever
 • de plaats(en) waar je werkt
 • je functie of takenpakket
 • de datum waarop je in dienst treedt
 • de duur van je contract
 • hoeveel uur je werkt en per welke periode
 • de hoogte van je salaris en wanneer dit wordt uitbetaald
 • de lengte van een eventuele proeftijd
 • de hoogte van je vakantietoeslag
 • je aantal vakantiedagen
 • de duur van je opzegtermijn
 • je pensioenregeling als deze via je werkgever is geregeld
 • een eventueel concurrentiebeding
 • de collectieve arbeidsovereenkomst als die van toepassing is

Tips en aandachtspunten

 • Vraag naar de mogelijkheden om flexibel of thuis te werken.
 • Zijn er vergoedingen voor je woon-werkverkeer, telefoongebruik of andere kosten?
 • Is er sprake van bedrijfskleding of een laptop, telefoon of iPad van de zaak?
 • Is een auto van de zaak mogelijk of relevant? En zo ja, hoe ziet de leaseregeling eruit?
 • Zijn er collectieve verzekeringen, bijvoorbeeld voor zorg?
 • Bespreek of er aanpassingen aan de werkplek nodig zijn voor jou.
 • Onderzoek je leermogelijkheden: worden studiekosten vergoed, zijn er interne cursussen en kun je leren onder werktijd?
 • Wek geen verwachtingen die je niet kunt waarmaken.
 • Vraagt je werkgever je om alvast een paar dagen mee te werken? Zorg dan dat je contract daarvoor al ondertekend is en dat je betaald krijgt.
 • Zet voor de onderhandeling je kwaliteiten, relevante resultaten en opleidingen/cursussen op een rij.
 • Bepaal van tevoren op welke punten je bereid bent concessies te doen, op welke niet en waar je grens ligt.
 • Geef aan waar je het niet mee eens bent, vraag waarom je werkgever hieraan vast wil houden en bied een alternatief.
 • Vraag gerust om een paar dagen bedenktijd.

Hulp bij je arbeidsvoorwaarden

Wil je zeker weten waar je aan toe bent tijdens je nieuwe dienstverband? Vraag onze juridisch specialisten om je arbeidsvoorwaarden even te checken. Ze controleren of je contract geldig, volledig, duidelijk en eerlijk is. Zo niet? Dan laten ze weten waarover je kunt onderhandelen – en hoe je dat het beste aanpakt.

Meer weten

Heb je vragen over je arbeidsvoorwaardengesprek of dit artikel? Stel ze ons gerust. Ons Service Center is elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur via sc@unie.nl en 0345 851 963.

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid