De Unie, in jouw belang

Jouw werk en inkomen

Niet aan het werk door ziekte? Dit moet je weten!

31 augustus 2022

Ben je langdurig ziek? Dan moet je re-integreren: een gedeelde verantwoordelijkheid van jou en je werkgever. In de Wet verbetering poortwachter staat wie wat wanneer moet doen. Voldoet iemand niet aan z’n plicht, of vind je werkgever dat jij verzaakt? Dan loopt je re-integratie mogelijk vertraging op – en belangrijker nog, loop je misschien tegen juridische problemen aan. Wij sommen op wat jij moet weten.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Twee jaar recht op loon

Wettelijk gezien heb je tijdens je eerste twee jaar ziekte recht op minimaal 70 procent van je loon, tot maximaal 70 procent van het maximumdagloon. In sommige cao’s en arbeidsovereenkomsten staat een hoger minimumpercentage. Duurt je herstel langer dan twee jaar? Dan kom je misschien in aanmerking voor een WIA-uitkering.

Het begint met een simpele ziekmelding

We hebben het over langdurige ziekte, maar van tevoren weet je niet altijd dat het lang gaat duren. Daarom begint het hele proces met een ziekmelding – gewoon, zoals je dat altijd doet. Let op: je werkgever hoeft alleen te weten dat je ziek bent, niet wat je klachten zijn. Dat is tussen jou en je (bedrijfs)arts.

Langdurig ziek? Zo zien de eerste twee jaar en re-integratie eruit

Blijkt dat je ziekte langer duurt dan een paar dagen? Dan treedt de Wet verbetering poortwachter in werking. Hierin staat vastgelegd hoe de eerste twee jaar van je ziekte en re-integratie eruitzien. Per stap staat uitgelegd wat jij, je werkgever of de arbo-arts moet doen.

 

 • Binnen één week na je ziekmelding moet je werkgever aan de arbo-arts melden dat je ziek bent.
 • Na zes weken maakt de arbo-arts een probleemanalyse. Hierin staat waarom je niet meer kunt werken, wat je herstelmogelijkheden zijn en wanneer je denkt weer aan de slag te kunnen.
 • Binnen acht weken na je ziekmelding óf twee weken na de probleemanalyse stel je samen met je werkgever een plan van aanpak (PvA) op voor je re-integratie.
 • Is er sprake van dreigend langdurig verzuim? Dan moet je werkgever een re-integratiedossier bijhouden. Hierin staat het verloop van je ziekte en alle activiteiten die jullie hebben ondernomen om weer aan het werk te kunnen. Het PvA is ook onderdeel van dit dossier.
 • Iedere zes weken bespreek je de voortgang met je werkgever.
 • Je werkgever en jij kiezen samen een casemanager, die de uitvoering van het PvA begeleidt en controleert.
 • In week 42 meldt je werkgever jou ziek bij het UWV.
 • Tussen weken 46 en 52 vindt de eerstejaarsevaluatie plaats, waarin jullie het afgelopen jaar en jouw re-integratie evalueren. Ook stellen jullie vast welk re-integratieresultaat jullie willen behalen in het tweede jaar en hoe jullie dat willen bereiken.
 • Ben je na 20 maanden nog niet (volledig) aan het werk? Dan stelt je werkgever in overleg met jou een re-integratieverslag op. Hierin staan alle afspraken en concrete resultaten van de geplande werkhervatting.
 • Kun je in week 87 nog steeds niet (volledig) werken? Dan krijg je van het UWV een aanvraagformulier voor een WIA-uitkering. Dit formulier stuur je binnen drie weken terug naar het UWV, dat vervolgens het re-integratieverslag beoordeelt en een WIA-keuring uitvoert.

Werk mee aan je re-integratie

Je moet meewerken aan je re-integratie, anders kan je werkgever je loondoorbetaling opschorten of stopzetten – in extreme gevallen zelfs overgaan tot ontslag. Om niet ‘verwijtbaar’ te zijn, moet je in ieder geval:

 • bereikbaar zijn voor je werkgever en de arbo-arts;
 • gehoor geven aan oproepen van de arbo-arts;
 • je genezing niet belemmeren en er alles aan doen om beter te worden;
 • je aan de afspraken uit je PvA houden.

Ook jouw werkgever heeft plichten

Ook je werkgever moet voldoen aan zijn plichten tijdens jouw re-integratie. Bij de beoordeling van het re-integratieverslag onderzoekt het UWV als eerste of hij dat heeft gedaan. Zo niet, dan kan het UWV hem een loonsanctie opleggen, waardoor hij jou nog maximaal een jaar moet doorbetalen.

Wij staan voor je klaar

Ben je (langdurig) ziek en wil je weten waar jij recht op hebt? Of heb je onenigheid met je werkgever over je re-integratie en ben je bang dat dit uitloopt op een conflict? Neem direct contact op met onze juridisch specialisten. Ons Service Center is elke werkdag van 8.00 tot 18.00 uur bereikbaar via sc@unie.nl en 0345 851 963.

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid