De Unie, in jouw belang

Jouw werk en inkomen

Loonheffing(skorting) bij meerdere inkomens

10 juni 2020

In Nederland betaal je belasting over je inkomsten. Over loon van je werkgever, maar ook over uitkeringen van het UWV. Vaak gebeurt dit via een loonheffing: een voorheffing op de inkomstenbelasting, die je werkgever of het UWV inhoudt op je inkomsten en rechtstreeks betaalt aan de Belastingdienst. Vaak gaat deze inhouding goed, maar het loopt nog weleens mis als je meerdere inkomstenbronnen hebt. Hoe dat precies zit en wat je eraan kunt doen? Onze experts leggen het je graag uit.

Loonheffingen

Werkgevers en het UWV houden een deel van je loon of uitkering in en betalen dit aan de Belastingdienst. Dit is een loonheffing. Zouden ze dit niet doen, dan betaal je elk jaar in één keer al je belastingen via een naheffing. Om dezelfde reden is het belangrijk dat ze het juiste deel van je inkomsten inhouden – ook als je meerdere inkomstenbronnen hebt. Daar houdt het UWV rekening mee als je meerdere uitkeringen ontvangt: het houdt loonheffing in alsof je maar één uitkering ontvangt. Zo weet je zeker dat je niet wordt geconfronteerd met een naheffing.

Heffingskorting

Iedere belastingplichtige in Nederland heeft recht op fiscale kortingen (belastingkorting), waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Dit geldt ook voor inkomsten uit UWV-uitkeringen. Ontvang je een uitkering van het UWV? Dan kun je verzoeken om de loonheffingskorting toe te passen. Als je daarnaast ook nog werkt en loon ontvangt, heb je bovendien recht op de arbeidskorting. De loonheffings- en arbeidskorting verlagen je loonheffing, waardoor je netto-inkomen hoger is. Elke heffingskorting mag je maar één keer toepassen. Laat je ‘m toepassen op je loon én op je uitkering? Dan krijg je te maken met een (flinke) naheffing. Ons advies: laat heffingskorting toepassen op het hoogste deel van je inkomen.

Loonheffingstabel: groen versus wit

De Belastingdienst hanteert twee loonheffingstabellen: een groene en een witte. UWV-uitkeringen gelden fiscaal als ‘loon uit vroegere arbeid’; hiervoor geldt de groene tabel. Loon is ‘loon uit tegenwoordige arbeid’ en volgt de witte loonheffingstabel, inclusief de arbeidskorting. Tot 1 januari 2020 hanteerde het UWV de witte tabel echter ook voor Ziektewetuitkeringen, waardoor deze uitkeringen vanwege de arbeidskorting netto (aanmerkelijk) hoger uitvielen dan bijvoorbeeld de WW- en WIA-uitkering. Ziektewetuitkeringen van 1 januari 2020 of later volgen nu ook de groene tabel; uitkeringen van daarvoor worden niet verlaagd en blijven loonheffing inhouden volgens de witte tabel, inclusief de arbeidskorting.

Meerdere inkomstenbronnen

Bestaat je inkomen uit loon en een uitkering? Dan kun je het UWV vragen om je uitkering bruto te betalen aan je werkgever. Die is dan verplicht om over het loon en je uitkering loonheffing in te houden en af te dragen. Voordeel voor jou: je verschillende loonheffingen worden geregeld door dezelfde instantie, waardoor het minder makkelijk misgaat. Bovendien kun je zo niet snel dubbel gebruikmaken van loonheffingskortingen.

Meer weten

Heb je vragen over dit artikel of wil je jouw situatie voorleggen aan een van onze specialisten? Neem gerust contact met ons op! Ons Service Center is elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur, via sc@unie.nl en 0345 851 963.

 

Gerelateerde berichten

Werken naast je studie? Let hierop!

Werken terwijl je studeert levert een hoop op. Een salaris, leuke collega’s, nuttige ervaring en een kennismaking met de arbeidsmarkt:…

Word gratis lid