De Unie, in jouw belang

Jouw werk en inkomen

Krijg ik nog betaald als ik ziek ben?

25 februari 2021

Werk je in loondienst en ben je ziek? Dan is je werkgever wettelijk verplicht om je minimaal 70 procent van je loon door te betalen. Hier mag van worden afgeweken, maar alleen als dit in jouw voordeel is. Zo hebben veel werkgevers en branches in een cao vastgelegd dat je een hoger percentage van je loon krijgt tijdens ziekte. Benieuwd hoe het precies zit met loondoorbetaling tijdens ziekte? Je leest het in deze blog.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Verplichte loondoorbetaling bij ziekte

Wanneer je ziek bent, moet je werkgever minstens 104 weken je loon doorbetalen. Je hebt recht op minimaal 70 procent van je laatstverdiende loon. Kom je hierdoor onder het minimumloon terecht? Dan moet je werkgever dit de eerste 52 weken aanvullen tot het minimumloon. In de 52 weken daarna hoeft dat niet meer, waardoor het mogelijk is dat je minder dan het minimumloon verdient. In dat geval heb je misschien recht op een toeslag via het UWV.

Hoogte van het loon

In je arbeidsovereenkomst of cao kan staan dat je meer dan 70 procent van je loon krijgt als je ziek bent. Vaak is het percentage in het eerste jaar hoger dan in het tweede: dan krijg je bijvoorbeeld 100 procent van je salaris in het eerste jaar ziekte en 70 procent in het tweede.

Wachtdagen

In sommige arbeidsovereenkomsten of cao’s is bepaald dat er sprake is van wachtdagen: vaak de eerste of eerste twee dagen van je ziekte. Over deze dagen geldt de loondoorbetalingsverplichting niet. Dus staan wachtdagen in jouw arbeidsovereenkomst of cao afgesproken? Dan krijg je over deze dagen geen loon. 

Uitzonderingen op loondoorbetalingsplicht

In de meeste gevallen heb je recht op loondoorbetaling bij ziekte, maar er zijn een paar uitzonderingen. Zo kan je werkgever de loondoorbetaling opschorten of stoppen als je:

  • de ziekte opzettelijk hebt veroorzaakt;
  • bij je aanstelling gebreken hebt verzwegen die wel van belang waren;
  • in staat bent om je werkzaamheden uit te voeren;
  • weigert mee te werken aan je herstel;
  • weigert passende arbeid te verrichten;
  • niet meewerkt aan redelijke voorschriften en maatregelen;
  • niet meewerkt aan je plan van aanpak voor re-integratie opstellen, evalueren en bijstellen;
  • je WIA-uitkering te laat aanvraagt.

Loondoorbetaling bij quarantaine

Moet je in quarantaine, heb je je ziek gemeld en kun je niet thuiswerken? Dan heb je ook recht op doorbetaling van je loon. Óók als je niet ziek bent en geen symptomen vertoont, maar bijvoorbeeld in quarantaine moet omdat je in contact bent geweest met iemand die besmet is met corona.

Check je cao of contract

Het is belangrijk om in je arbeidsovereenkomst of cao na te gaan wat er is geregeld over loondoorbetaling bij ziekte. Houd je bovendien aan de re-integratieverplichtingen, ook als je het ergens niet mee eens bent. Je kunt natuurlijk wel altijd contact opnemen met onze juridisch adviseurs om jouw rechten en plichten tijdens ziekte door te nemen. 

Vragen?

Heb je nog vragen over loondoorbetaling tijdens ziekte? Neem gerust contact met ons op. Ons Service Center is elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur, via sc@unie.nl en 0345 851 963.

[print_link]

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid