De Unie, in jouw belang

Jouw werk en inkomen

Je wordt ontslagen! Wat moet je wel en niet doen?

04 juni 2020

Nu veel bedrijven mede door de corona-crisis slechte vooruitzichten hebben ontstaat er onder de medewerkers veel onrust betreffende baanbehoud of ontslagen worden.

Dan komen er vragen boven zoals wat zijn mijn rechten als ik ontslagen ga worden en kan dit ontslag zomaar. “Wat is de reden dat ik word ontslagen?” “Hoe zit het dan met mijn inkomen?”

Lees hier wat je wel en niet moet doen als je wordt ontslagen.

Is er een reden voor ontslag

Als jouw werkgever heeft aangegeven dat jij wordt ontslagen dan moet daar een gegronde reden voor zijn. Deze kan bijvoorbeeld financieel zijn of je bent bijvoorbeeld twee jaar ziek bent of er moet er een reorganisatie plaats gaan vinden.[1]

In de wet staan gronden genoemd op basis waarvan je ontslagen kunt worden. De werkgever zal voor het ontslag dus een goede en onderbouwde reden moeten hebben en de werkgever moet dit aan jou kenbaar maken.

Soms komt de aankondiging van ontslag uit de lucht vallen, maar vaak is er al een traject aan voorafgegaan. Bij een reorganisatie kun je je daarom vaak voorbereiden op het ontslag. Het kan echter ook voorkomen dat je op gesprek wordt gevraagd en je overvallen wordt door de mededeling. Wat dan?

Maakt je werkgever gebruik van de NOW regeling? (Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging Werkgelegenheid)

Heeft je werkgever via het UWV een tegemoetkoming van maximaal 90% in de loonkomsten aangevraagd (NOW regeling) voor een periode van 3 maanden, mag werkgever tijdens deze periode geen ontslag wegens bedrijfseconomische reden aanvragen voor zijn werknemers. (Deze periode loopt af per eind mei maar de verwachting is dat deze onder bepaalde condities verlengt gaat worden)

Communicatie richting de werkgever

Te horen krijgen dat je wordt ontslagen kan je overvallen en roept vaak veel emoties op. Probeer richting de werkgever zakelijk te blijven. Reageer tijdens een gesprek met je werkgever niet meteen op de inhoud, maar hoor het verhaal aan, vraag een bevestiging op papier en vraag bedenktijd. Heeft je werkgever aangegeven dat je vanaf dat moment niet meer hoeft te werken? Laat jouw werkgever dan schriftelijk (bijvoorbeeld per mail) weten dat jij je bereid en beschikbaar houdt om te blijven werken. Als de werkgever tijdens het gesprek een beëindigingsovereenkomst aanbiedt teken dan nog niets! Laat de beëindigingsovereenkomst altijd eerst juridisch toetsen. Heb je toch getekend? Dan heb je twee weken bedenktermijn om zonder reden de overeenkomst te ontbinden.

Win advies in

Ben je lid van De Unie? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen je ondersteunen tijdens jouw ontslagtraject. Ben je (nog) geen lid? Ook dan hebben wij mogelijkheden om jou te helpen.

De Unie kan met jou beoordelen of er een gegronde reden is om het dienstverband te beëindigen. Is dat niet het geval? Dan kan het worden aangevochten. De (financiële) gevolgen van het ontslag kunnen ook met jou besproken worden zodat je weet waar je aan toe bent en wat je (rechts)positie is. 

Checklist

Heb je al ontslag gehad en moet je nog een uitkering aanvragen? Bekijk dan deze checklist van de rijksoverheid zodat je gelijk weet wat je moet regelen als je werkloos wordt.

Vragen?

Als je vragen hebt, dan kun je gerust contact opnemen met ons. Wij beantwoorden graag je vragen en helpen je verder. Je kunt ons bereiken door te bellen naar 0345-851963 of je kunt mailen naar: sc@unie.nl.

 

[1] Vanwege de strekking van deze blog gaat het te ver om alle ontslaggronden te benoemen.

 

Gerelateerde berichten

Ontslag op je eigen voorwaarden

Bij ontslag denken de meeste mensen direct aan ontslag nemen of ontslagen worden. Maar er is ook een middenweg: ontslag…

Word gratis lid