De Unie, in jouw belang

Jouw werk en inkomen

10 aandachtspunten voor jouw nieuwe arbeidsovereenkomst

15 juni 2022

Een nieuwe baan of een contractverlenging? Gefeliciteerd! In beide gevallen een mooi moment, waarin je waarschijnlijk vol goede moed wilt laten zien dat je nieuwe contract verdiend is. Toch moet je ook goed oppassen. In je arbeidsovereenkomst staan namelijk alle afspraken rond jouw dienstverband vastgelegd. Nú is het moment om die goed te checken. Want heb je jouw contract ondertekend? Dan kun je meestal niet meer terug. Wij sommen op waar je zoal op moet letten. Hieronder vind je de tien voornaamste onderdelen van een arbeidsovereenkomst, met een korte uitleg en de belangrijkste aandachtspunten. 

Let op!

Deze blog is gericht op een nieuw of verlengd contract. Wordt jouw werkgever overgenomen en krijg je om die reden een nieuwe arbeidsovereenkomst? Laat onze juridisch specialisten dan eerst goed checken of het in jouw situatie wel nodig of raadzaam is om een nieuw contract te ondertekenen.

1. Duur van je arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan gelden voor een bepaalde of onbepaalde tijd. Meestal is je eerste contract er een voor bepaalde tijd. Aan het einde van deze periode kan je werkgever namelijk kiezen of hij je contract verlengt of niet. Doet hij dat niet? Dan hoeft-ie daar geen reden voor te geven. Als je een contract hebt van langer dan zes maanden, moet je werkgever wel één maand voor het einde aangeven of hij je dienstverband verlengt; dit heet de aanzegverplichting. Heb je een contract voor onbepaalde tijd (een vast contract)? Dan kan je werkgever jou niet zomaar ontslaan.

2. Opzegtermijn

Het is heel belangrijk om te checken of er in je contract een opzegmogelijkheid staat en hoe lang die termijn is. Bij veel tijdelijke contracten is er geen mogelijkheid om op te zeggen: er is namelijk al een afloopdatum afgesproken. Soms staat er dat zowel je werkgever als jij het contract tussentijds kunnen opzeggen. Je werkgever heeft dan wel toestemming nodig van het UWV, jij niet. De opzegtermijn moet wel altijd in acht worden genomen.

3. Proeftijd

Meestal begint je dienstverband met een proeftijd. In deze periode kunnen je werkgever en jij ontdekken of jullie bij elkaar passen. Zo niet? Dan mogen jullie allebei besluiten om het dienstverband te stoppen, zonder je aan de opzegtermijn te houden. Als je een contract voor minder dan zes maanden hebt, mag er geen proeftijd zijn. Duurt je contract langer dan zes maanden, maar minder dan twee jaar? Dan duurt de proeftijd maximaal één maand. Bij arbeidsovereenkomst voor twee jaar of langer is de proeftijd maximaal twee maanden. Je hebt niet automatisch een proeftijd, dit moet namelijk wel schriftelijk zijn vastgelegd.

4. Functieomschrijving en salaris

Het is belangrijk dat je functieomschrijving goed en duidelijk in je contract staat. De omschrijving moet overeenkomen met de werkzaamheden die je echt gaat uitvoeren. Zo kun je namelijk beter vaststellen of je het juiste salaris krijgt en kun je beter ingrijpen als je functie ongewenst wijzigt. Bovendien is je functieomschrijving de basis voor het hele functionerings- en beoordelingsproces van je werkgever.

Als je het over je salaris hebt, praat dan altijd duidelijk over brutobedragen. Je nettoloon is namelijk altijd lager dan je brutoloon. Door het expliciet over je brutosalaris te hebben, kom je minder snel voor verrassingen te staan.

5. Vakantie

Op basis van een 40-urige werkweek heb je wettelijk recht op 20 vakantiedagen. Werk je minder? Dan krijg je ook minder vakantiedagen. Die berekening gaat ‘naar rato’: zo krijg je bijvoorbeeld voor 50 procent minder werken (20 uur) ook 50 procent minder vakantiedagen (10 dagen). In je cao of contract kan ook staan dat je meer verlofdagen krijgt. Dit worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

6. Concurrentiebeding

Soms wil een werkgever dat jij de kennis en ervaring die je opdoet tijdens je werk niet gebruikt als je bij een concurrent gaat werken. Hij kan dan een concurrentiebeding in je arbeidsovereenkomst zetten: deze afspraak legt vast hoe lang je niet bij een soortgelijke organisatie in de regio mag werken. Doe je dat toch? Dan krijg je een boete. Dit beding kan te streng zijn en zo jouw vrijheid beperken. Onderhandel er daarom zo nodig over. Vaak kun je het beding beperken tot een aantal concurrenten, een beperktere straal of een kortere periode. Of je kunt het laten omzetten in een relatiebeding: dat gaat alleen over hoe je met klanten, partners of leveranciers mag omgaan na je dienstverband.

Een concurrentiebeding kan in een vast en tijdelijk contract staan. Bij een contract voor bepaalde tijd moet een concurrentiebeding wel aan meer voorwaarden voldoen. En ongeacht de duur van je contract moet er altijd minimaal in staan welke functie je bij anderen niet mag uitvoeren, binnen welke straal je jouw ervaring niet mag gebruiken en hoe lang het beding geldt.

7. Studiekosten

Je werkgever kan jou de mogelijkheid geven om je bij te scholen via cursussen, trainingen of studies. Klinkt natuurlijk mooi, maar check wel goed wie uiteindelijk opdraait voor de kosten. Er kan bijvoorbeeld in je contract staan dat jij de studiekosten moet terugbetalen als je binnen een bepaalde periode ontslag neemt.

Zo’n afspraak over studiekosten moet aan een hoop voorwaarden voldoen om geldig te zijn. Zo moet erin staan hoe lang je werkgever baat heeft bij de kennis en vaardigheden die jij leert en over welke periode je de studiekosten moet terugbetalen. Die terugbetalingsverplichting moet evenredig verminderen: hoe langer je blijft werken na je opleiding, hoe minder je terug hoeft te betalen.

8. Ziekte

Als er niets in je contract staat over ziekte, moet je werkgever je minimaal 70 procent van je loon betalen tijdens de eerste twee jaar dat je ziek bent. In veel cao’s staat dat het eerste jaar nog wel 100 procent loon wordt doorbetaald en het tweede jaar 70 procent. Er kan ook in je contract staat dat je geen salaris krijgt over de eerste twee dagen; dit heten loonvrije wachtdagen. Check goed wat er in je overeenkomst of de cao staat over ziekte, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

9. Cao en personeelsgids

In een cao en personeelsgids (ook wel bedrijfsreglement genoemd) zijn aanvullende bepalingen opgenomen die op jouw arbeidsovereenkomst van toepassing kunnen zijn. Of een cao van toepassing is en zo ja, welke dit dan is, zal genoemd moeten worden in je arbeidsovereenkomst. Ook als de afspraken in een personeelsgids voor jou gelden, moet dit in je contract staan.

10. Pensioen

Heeft jouw werkgever in je arbeidsovereenkomst een pensioenregeling getroffen of staat hier iets over in de cao die op jou van toepassing is? Belangrijk om te weten: je werkgever is namelijk niet verplicht om een pensioenregeling voor jou te treffen, behalve als dit met jou is afgesproken in je arbeidsovereenkomst of cao.

Wist je dat…

…wij jouw nieuwe arbeidsovereenkomst voor je kunnen controleren? Zo weet je zeker of in jouw contract geen belangrijk afspraken ontbreken of onduidelijkheden bevat. We checken of je contract geldig is, vertellen je waar je precies recht op hebt en adviseren waar je nog over kunt onderhandelen.
Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Meer weten?

Heb je vragen over jouw arbeidsovereenkomst, dit artikel of wil je bespreken wat we voor jou kunnen doen? Neem gerust contact met ons op. Ons Service Center is elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur via sc@unie.nl en 0345 851 963.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid