De Unie, in jouw belang

Jouw werk en inkomen

Generatiepact: vervroegd afbouwen biedt alleen maar voordelen

17 februari 2022

Een aantal jaar geleden liep de jeugdwerkloosheid op en werd tegelijkertijd duidelijk dat we langer moeten doorwerken. De regeling rond vervroegd uittreden (VUT) werd afgeschaft, de AOW-leeftijd ging omhoog en ontziemaatregelen gingen op latere leeftijd in. Daarom ontstond rond 2010 het idee voor een generatiepact. Oudere medewerkers krijgen de mogelijkheid om minder te werken, wat jongere medewerkers ruimte biedt voor vaste contracten en doorstromen. Daarom wordt het een generatiepact genoemd: het is een verbond tussen generaties waar jong, oud én de werkgever van profiteren.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Voordelen voor oudere medewerkers

Als oudere medewerker hoef je minder te werken, wat direct een positief effect op je gezondheid heeft. Door meer rust en minder stress ga je met meer plezier naar je werk. Dat je pensioenopbouw volledig doorgaat, biedt ook financiële rust voor na pensionering. Je levert loon in, maar dit wordt vaak voor de helft gecompenseerd door je werkgever – je huishoudboekje hoeft er dus meestal niet onder te lijden. Daarnaast kun je je inkomen soms aanvullen met een stukje deeltijdpensioen of uitbetaling van een eventueel verlofstuwmeer. Kortom: het generatiepact zorgt ervoor dat je gezonder, plezieriger en actiever je pensioen haalt, zonder dat het jou financiële zorgen oplevert.

Voordelen jongere werknemers

De ruimte die vrijkomt, kunnen jongere medewerkers benutten om een vast contract af te dwingen. Een vaste baan met een vast inkomen biedt veel kansen en mogelijkheden om je leven verder vorm te geven. Zo levert het bijvoorbeeld de financiële zekerheid op om aan een eigen woning te komen, of een gezin te stichten. Zo kan het generatiepact de sleutel vormen tot de rest van je leven, waarin je minder zorgen hebt over een stabiel inkomen, werk en je toekomst.

Voordelen werkgevers

Ook werkgevers hebben baat bij een generatiepact. Gezonde oudere collega’s zijn productiever en leveren meer op. Daarnaast hoeven werkgevers veel minder ziektegeld te betalen en vervanging te zoeken: oudere medewerkers kunnen hun kennis en ervaring op een goede manier doorgeven aan hun jongere collega’s. Jonge medewerkers starten op een lager salarisniveau en zijn dus goedkoper. Tegelijkertijd zorgt een vaste baan voor een boost in hun werkplezier en loyaliteit. Gezien de toenemende vergrijzing is het van levensbelang voor bedrijven om jonge medewerkers aan boord te krijgen. Zijn ze eenmaal binnen? Dan wordt het makkelijker om carrière te maken binnen de organisatie, dankzij de ruimte om door te stromen. Zo wordt kennis goed overgedragen en behouden.

Kortom: voor werkgevers draagt het generatiepact bij aan kostenverlaging en een gezonde bedrijfsvoering door evenwichtige leeftijdsopbouw van het personeel. Hierdoor verbetert het toekomstperspectief van bedrijven.

Maatwerkafspraken

De Unie heeft zich de afgelopen tien jaar ingezet om bij zo veel mogelijk bedrijven, branches en sectoren een generatiepact in de cao te krijgen. In de Metalektro, Metaal en Techniek, in overheidssectoren, bij financials, in de beveiliging, de bouw, olie-, gas en petrochemische industrie zijn allemaal generatiepacten gesloten. En we merken dat dit voorziet in een groeiende behoefte om het vanaf een zekere leeftijd toch iets rustiger aan te doen. Overal waar we afspraken maken, kijken we hoe we een generatiepact het beste kunnen inregelen.

Hoe werkt het?

Er zijn veel manieren om een generatiepact uit te werken. Maar in de basis is elke generatieregeling een zogenaamde x/y/z-regeling: z staat voor je pensioenopbouw, y voor je salaris en x voor de werktijdfactor. Z is eigenlijk altijd 100 procent: je blijft volledig pensioen opbouwen. Vanaf 120 maanden voor je pensioengerechtigde leeftijd – dus vanaf je 57ste ongeveer – is het belastingtechnisch mogelijk om 100 procent van je pensioen op te blijven bouwen, zonder financiële consequenties. Daarom kun je nooit voor je 57ste deelnemen aan een generatiepact.

X is een percentage van je huidige dienstverband. Heb je nu een voltijdsdienstverband, dan werk je 100 procent. De meest voorkomende X’en zijn die van 50, 60 en 80 procent. 50 procent is de ondergrens, ook weer vanwege fiscale regels. Dus werk je nu 40 uur per week en is er in jouw cao een regeling dat je 50 procent kunt gaan werken in een generatiepact, dan werk je nog maar 20 uur.

Y is het percentage van je salaris dat je gaat ontvangen bij deelname aan het generatiepact. Vaak ligt dit exact tussen x en z in. Daarmee compenseert je werkgever de helft van je salarisverlies doordat je minder werkt. Werk je 50 procent, dan krijg je 75 procent salaris en 100 procent pensioenopbouw. 60 procent werken levert 80 procent salaris en 100 procent pensioenopbouw op. En dan heb je ook nog 80/90/100: je werkt 1 dag per week minder, krijgt 90 procent van je oude salaris en bouwt 100 procent pensioen op.

Financieel inzicht

Soms is het lastig te overzien wat het generatiepact precies met je huishoudboekje doet. Daarom maakt De Unie zich hard voor een gedegen financieel overzicht in de financiële consequenties van deelname. Je wilt namelijk wel zekerheid dat je de rekeningen van vandaag en morgen kunt blijven betalen. In veel generatiepact-afspraken leggen we dan ook gratis financieel inzicht vast.

Geen generatiepact in je cao?

Neem dan eens contact met ons op, dan bespreken we graag mogelijke alternatieven. Zo kun je – ook als geen afspraken zijn over een generatiepact – best met je werkgever bespreken dat je vervroegd afbouwt en welke voorwaarden daarvoor gelden. Misschien kun je hier bijvoorbeeld een persoonlijk keuzebudget voor inzetten. Of extra verlof kopen. Daarnaast is het misschien mogelijk om je rooster of werkzaamheden aan te passen.

Geïnteresseerd?

Heb je interesse in het generatiepact in jouw sector of bedrijf, informeer dan eens bij De Unie. Of kijk of het generatiepact in je cao-boekje staat. Is er in het verleden een generatiepact afgesloten in je cao? Dan is er zeker aandacht voor in je bedrijf of sector. En heb je vragen over deze blog, het generatiepact of de gevolgen die deelname kan hebben? Neem contact op met ons Service Center. We zijn elke werkdag van 8.00 tot 18.00 uur bereikbaar via sc@unie.nl en 0345 851 963.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Werken pensioen

Aan de slag tijdens je pensioen

Rondreizen, je boekenkast uitlezen en tijd doorbrengen met (klein)kinderen: dat is vaak wat we voor ons zien als we denken…

Pensioengat

Hou je pensioengat in de gaten

Het principe van pensioen is simpel: tijdens je werkzame leven spaar je, zodat je genoeg inkomen hebt zodra je stopt…

Word gratis lid