De Unie, in jouw belang

Jouw werk en inkomen

Gaat je pensioen volgend jaar omlaag?

17 september 2020

Veel geld in kas hebben en toch geen hogere pensioenen: voor veel pensioenfondsen en hun deelnemers is dit al jaren realiteit. Grootste boosdoener? De extreem lage rente. Hierdoor moeten pensioenfondsen namelijk grote reserves aanhouden voor de huidige en toekomstige pensioenuitkeringen. Maar betekent dat dan dat je pensioen volgend jaar wordt verlaagd?

 

Dekkingsgraad

Bij een dekkingsgraad van 100 procent heeft een pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenen uit te kunnen keren. Helaas hebben veel pensioenfondsen een lagere dekkingsgraad. Als uiterste middel moeten pensioenfondsen dan hun pensioenen verlagen, om zo het evenwicht tussen bezittingen en verplichtingen te herstellen.

Pensioenverlaging

Vorig jaar heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegestaan die minimale dekkingsgraad tijdelijk te verlagen. Pensioenfondsen hoefden de pensioenen niet te verlagen als de dekkingsgraad aan het einde van het jaar minstens 90 procent was. Voor 2020 heeft de minister hetzelfde besluit genomen. Dus is de dekkingsgraad op 31 december 2020 lager dan 90 procent? Dan moeten de pensioenen volgend jaar worden verlaagd. Anders niet.

Lichtpuntje

Een belangrijke factor voor de dekkingsgraad is de levensverwachting. Hoe langer we leven, hoe meer pensioen we moeten krijgen en hoe groter de reserves van pensioenfondsen dus moeten zijn. Onlangs zijn nieuwe cijfers over de levensverwachting bekendgemaakt: gemiddeld leven we iets minder lang dan in 2018 verondersteld. Pensioenfondsen hoeven hierdoor minder reserves aan te houden, waardoor de dekkingsgraad iets verbetert. Voor fondsen met een dekkingsgraad van ongeveer 90 procent kan dit net het verschil betekenen tussen wel en geen pensioenverlaging in 2021.

Nieuw stelsel

In de Troonrede zei koning Willem-Alexander dat pensioenen op termijn ‘persoonlijker en transparanter’ worden. ‘Door nu te hervormen, kan er straks voor iedereen een goed pensioen zijn.’ Hiermee doelt hij op het pensioenakkoord en de vernieuwingen van het huidige pensioenstelsel. Hier hoopt het kabinet in 2021 een wetsvoorstel voor in te dienen. Hier lees je meer over het pensioenakkoord.

Meer weten

Vragen over pensioenkortingen of de komende vernieuwingen? Of maak je je zorgen over jouw pensioen? Neem gerust contact met ons op. Ons Service Center is elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur via sc@unie.nl en 0345 851 963.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Werken na je pensioen? Zo zit het!

Sommigen kijken tijdens hun loopbaan ontzettend uit naar het moment dat ze met pensioen mogen. Anderen kunnen het zich niet…

Word gratis lid