De Unie, in jouw belang

Jouw werk en inkomen

Een officiële waarschuwing! Wat nu?!

31 augustus 2022

Vindt je werkgever dat je te vaak te laat komt, ongeoorloofd verlof opneemt, je onterecht ziek meldt, je ongepast gedraagt of ander ongewenst gedrag vertoont? Dan kan hij je een officiële waarschuwing geven. Deze wordt opgenomen in je personeelsdossier, zodat er zwart-op-wit staat hoe vaak en waarvoor je gewaarschuwd bent. Dit kan weer een rol spelen bij disciplinaire maatregelen, zoals een schorsing of ontslag. Heel belangrijk dus om de juiste actie te ondernemen: als je de waarschuwing snapt en accepteert, maar helemaal als je het niet eens bent met de waarschuwing. Wij geven zes tips.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

1 Reageer schriftelijk

Een officiële waarschuwing krijg je schriftelijk. Het is in ieder geval belangrijk om schriftelijk te bevestigen dat je deze hebt ontvangen, wat je ook van de waarschuwing vindt. Ben je het eens met de waarschuwing? Stuur een schriftelijke reactie naar je werkgever, eventueel met wat nuanceringen of jouw kant van het verhaal. Ben je het er niet mee eens? Dan kun je bezwaar maken: stel een aangetekende brief of e-mail op waarin je aangeeft het niet eens te zijn met de waarschuwing. Benoem hierin duidelijk waarom je je er niet in kunt vinden en verzoek je werkgever om de waarschuwing in te trekken.

2 Zorg voor een genuanceerde dossieropbouw

De waarschuwing komt in jouw personeelsdossier terecht. Verzoek je werkgever daarom ook jouw reactie op de waarschuwing daarin op te nemen; zo voorkom je eenzijdige dossieropbouw. Meerdere officiële waarschuwingen kunnen het voorstadium zijn van een schorsing of een rol spelen in een ontslagprocedure. Als je er nooit op hebt gereageerd of jouw bezwaren niet in je dossier zijn opgenomen, wordt alleen de kant van je werkgever belicht. Dit kan in je nadeel werken.

3 Blijf zakelijk

Een waarschuwing van je werkgever kan veel emoties losmaken – helemaal als je het er niet mee eens bent – maar probeer toch zakelijk te blijven. Bijvoorbeeld door je bezwaar kort en bondig te houden. Laat ook iemand meelezen. Om je op weg te helpen, hebben wij een voorbeeldbrief voor je opgesteld.

4 Let op de bezwaartermijn

Het kan zijn dat op grond van je cao of bedrijfsreglement een bezwaarprocedure is ingericht. Vraag dit zo snel mogelijk na ontvangst van de waarschuwing na. Het kan zijn dat er maar een korte termijn is om bezwaar te maken, let hier dus goed op!

5 Zet geen handtekening als je het er niet mee eens bent

Vraagt je werkgever om akkoord te gaan met een officiële waarschuwing? Onderteken geen documenten als je je niet kunt vinden in de inhoud. Een oplossing kan zijn om de schriftelijke waarschuwing te tekenen ‘voor gezien, niet akkoord’ – dat geeft jou misschien wat tijd om een bezwaar te formuleren.

6 Geef geen aanleiding voor nieuwe waarschuwingen

Het spreekt voor zich, maar voorkom dat je in de toekomst hetzelfde gedrag vertoont. Krijg je bijvoorbeeld een waarschuwing voor te laat komen? Zorg dan dat je op tijd komt – vlak na de waarschuwing, maar ook later. Geef je werkgever daarnaast ook op andere punten geen reden om je te waarschuwen.

Schakel de hulp in van een expert

Weet je niet wat je moet doen? Neem dan contact op met onze juridisch specialisten. Zij geven je nuttig advies, helpen met je reactie en ondersteunen tijdens een bezwaarprocedure. Ons Service Center is elke werkdag van 8.00 tot 18.00 uur bereikbaar via sc@unie.nl en 0345 851 963.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid