De Unie, in jouw belang

Jouw werk en inkomen

De verzuimcoach en de bedrijfsarts: hoe zit het ook alweer?

24 januari 2020

Langzaam verlies je je focus. Je ogen voelen zwaar aan en je merkt dat je een kriebelhoest krijgt. Een collega vraagt of je je wel lekker voelt. “Je ziet wat bleekjes.” Hoe je het ook wendt of keert, ziek zijn komt altijd op het verkeerde moment. Desalniettemin verander je er weinig aan. Ben je ziek? Dan dien je dit vervolgens te melden bij je werkgever (gebruikelijk conform het verzuimreglement).

Meld je conform het verzuimreglement ziek en bevestig dit altijd schriftelijk. Zo is altijd duidelijk wanneer je eerste ziektedag is en kan hierover geen discussie ontstaan. Je werkgever dient je ziekmelding (binnen 7 dagen) te melden bij de arbodienst, ofwel: de bedrijfsarts. Je bedrijfsarts roept je vervolgens op. Het is belangrijk dat je gehoor geeft aan deze oproep. Tijdens een bezoek aan de bedrijfsarts is het belangrijk voor de re-integratie om alle (medische) informatie door te geven, zodat de arts je situatie kan inschatten. Als werknemer ben je namelijk verplicht om mee te werken aan het herstel en mag je dit niet belemmeren en vertragen.

Wat mag mijn werkgever weten als ik ziek ben?

Je werkgever mag weten of je arbeidsongeschikt bent, hoelang de ziekte vermoedelijk duurt en wat voor werkzaamheden wel uitvoerbaar zijn. Je bedrijfsarts mag al deze zaken zonder jouw toestemming aan je werkgever vertellen. Je werkgever heeft daarentegen geen recht op je medische gegevens, zoals bijvoorbeeld de diagnose. Mocht je dit willen delen, dan kan dit uiteraard wel. Hiervoor mag je gewoon toestemming verlenen. Echter, in beginsel zijn jouw medische gegevens puur voor je bedrijfsarts.

Wat is de rol van een verzuimcoach?

Er zijn werkgevers die eerst een verzuimcoach of verzuimcoördinator inschakelen. Tijdens een gesprek met een van deze twee verzuimspecialisten, komt naar voren of een bedrijfsarts ingeschakeld moet worden. Of niet.

Om alle onduidelijkheden uit de wereld te helpen: Een verzuimcoach of -coördinator is geen bedrijfsarts.

Dit betekent dat een verzuimcoach jou niet kan vertellen hoeveel je je mag belasten en welke werkzaamheden je wel en niet mag uitvoeren. Je moet in beginsel wel meewerken met de aanwijzingen van je werkgever, die de verzuimcoach of -coördinator in staat stellen te controleren of je ziek bent. Doe je dit niet, dan mag je werkgever je loon opschorten. Daarom adviseren we van harte om gehoor te geven aan een eventuele oproep van een verzuimcoach.

Heeft een verzuimcoach beroepsgeheim?

Nee. Let daarom op: een verzuimcoach is geen arts en heeft dus ook geen beroepsgeheim, in tegenstelling tot de bedrijfsarts. Geeft de verzuimcoach aan dat je tóch kunt werken, maar zegt je huisarts of specialist iets anders? Dring er dan bij je werkgever op aan dat hij toch een bedrijfsarts inschakelt. Een bedrijfsarts heeft namelijk medische kennis en kan objectief beoordelen of je wel of niet in staat bent om te werken. Een verzuimcoach heeft deze (aangetoonde) kennis niet en mag dit dus nooit voor jou bepalen.

Het kan voorkomen dat je het niet eens bent met het advies van je bedrijfsarts. Is dit het geval? Dan heb je twee mogelijkheden:

  1. Je vraagt een second opinion bij een bedrijfsarts van een andere arbo-dienst of
  2. je vraagt een deskundigenoordeel aan bij het UWV. (Dit brengt kosten met zich mee.)

Meer over de second opinion en het deskundigenoordeel lees je in onze blog van volgende maand.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen je hierbij helpen. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0345 – 851 963 en je kunt ons ook mailen via sc@unie.nl.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid