De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Als je ziek bent, heeft werk even geen prioriteit. Gelukkig ben je meestal snel weer beter. Duurt je herstel echter langer, dan krijg je met verschillende regelingen te maken. Ook moet je afspraken maken met je werkgever, en misschien zelfs met het UWV. Het kan lastig zijn om bij al deze stappen het overzicht te bewaren, te weten wat jij moet doen én wat je van anderen kunt verwachten. Onze specialisten staan klaar om je hierbij te helpen.

Wat doen we voor jou?

Het kan lastig zijn om alle regelingen rondom ziek-zijn op een rij te krijgen. In welke situatie en arbeidsongeschiktheidsfase je ook zit, we staan je bij met informatie en advies. We helpen je inzicht te krijgen in je rechten en plichten, zodat je precies weet wat je moet doen én kunt verwachten: van je werkgever, het UWV of anderen. Heb je een vraag? Bel ons gerust!

Ziek melden

Ben je ziek? Check dan in ieder geval het verzuimprotocol van je organisatie. Vaak moet je je ziek melden bij je leidinggevende. Wist je trouwens dat je werkgever je geen vragen mag stellen over je medische situatie? En dat de bedrijfs- en arbo-arts geen informatie aan je werkgever mogen geven zonder jouw nadrukkelijke toestemming?

Wat moet jij doen?

Houd je tijdens je ziekte aan de voorschriften van je werkgever, dat is heel belangrijk. Veel organisaties hebben een verzuimprotocol, in sommige gevallen staan er zelfs regels in de cao. Een veelvoorkomende regel: je bent altijd verplicht om gehoor te geven aan de oproep van de bedrijfs- of arbo-arts.

Duidelijk communiceren

Ben je langer dan zes weken ziek, dan moet je werkgever de bedrijfsarts inschakelen. Hij kan er ook voor kiezen om dat eerder te doen, bijvoorbeeld wanneer je snel hulp nodig hebt. Blijf daarom zo duidelijk mogelijk communiceren met je werkgever: laat weten dat je ziek bent en sinds wanneer, en laat weten op welk telefoonnummer je bereikbaar bent.

Weigerende werkgever

Weigert je werkgever om je ziek te melden bij het UWV of houdt hij vakantiedagen in? Neem dan contact op met onze experts: zij leggen je haarfijn uit wat je rechten en plichten zijn.

Inkomsten bij ziekte

Wanneer je ziek bent, betaalt je werkgever je loon vaak door. Soms krijg je een Ziektewet-uitkering via je werkgever. De loondoorbetaling of uitkering duurt maximaal twee jaar.

  • Tijdens de eerste twee jaar ziekte is je werkgever wettelijk verplicht om je loon door te betalen vanaf minimaal 70 procent van je salaris. In sommige collectieve en individuele arbeidsovereenkomsten staan andere afspraken. Check hier jouw cao.
  • Ontvang je ziekengeld van het UWV, ben je uitzendkracht of heb je een tijdelijk contract? Bel ons, dan zoeken we samen uit waar je recht op hebt.
  • Weiger je om (tijdelijk) aangepast werk te doen, zonder opgaaf van goede reden en tegen de beoordeling van de bedrijfsarts in? Dan kan je werkgever in sommige gevallen je loon inhouden. In een uiterst geval kun je ontslagen worden. Benieuwd wat je mogelijkheden zijn? Bel ons, dan zoeken we het samen uit.
Langer dan twee jaar ziek

Ben je bijna twee jaar ziek, kun je nog steeds (gedeeltelijk) niet werken en zijn je inkomsten daardoor lager dan voorheen? Dan kom je misschien in aanmerking voor een WIA-uitkering van het UWV. Deze bestaat uit twee regelingen: de WGA en de IVA. Waar je recht op hebt, hangt af van je (toekomstige) mate van arbeidsgeschiktheid. Hier lees je meer over op de website van het UWV.

WGA – deels arbeidsongeschikt

Ben je deels, maar meer dan 35 procent arbeidsongeschikt verklaard? En kun je nog (deels) werken? Dan heb je mogelijk recht op een WGA-uitkering. De focus van deze tijdelijke uitkering ligt op jou klaarstomen voor werk. Je inkomen per maand van je loon uit werk én WGA is altijd hoger dan wanneer je niet werkt. Er zijn drie soorten WGA-uitkeringen:

  • loongerelateerde uitkering
  • loonaanvullingsuitkering
  • vervolguitkering

Op de website van het UWV lees je meer over de WGA

IVA – 100 procent arbeidsongeschikt

Ben je blijvend volledig arbeidsongeschikt, dan krijg je een IVA-uitkering. Dit is 75 procent van het loon dat je verdiende voordat je ziek werd – tot een bepaald maximum. Heb je een hoge hulpbehoefte of kom je met de uitkering onder het sociaal minimum, dan kun je een hogere uitkering krijgen. Op de website van het UWV lees je meer informatie over de IVA.

Meer weten over deze uitkeringen en de aanvraag ervan? Neem contact op met onze experts. Zij helpen je graag.

Re-integratie

Re-integratie is na een (langere) periode van ziekte terugkeren naar je baan. Dit traject start je samen met je werkgever. Let op: soms re-integreer je niet in je eigen werk, of zelfs bij je eigen werkgever.

Jouw verplichtingen

Ben je (langdurig) ziek, dan moet je volledig meewerken aan je re-integratie. Zo moet je een paar dingen doen:

  • bereikbaar zijn voor je werkgever en bedrijfs- of arbo-arts
  • gehoor geven aan oproepen van de bedrijfs- of arbo-arts
  • je genezing niet belemmeren en er alles aan doen om beter te worden
  • je aan de afspraken houden uit het plan van aanpak

Heb je begeleiding of hulp nodig bij je re-integratie? Laat het ons weten; onze experts staan voor je klaar.

Advies en begeleiding  

Soms kan ondersteuning van een expert prettig zijn in de wirwar aan wet- en regelgeving. Ben je (langdurig) ziek en heb je behoefte aan advies of begeleiding? Laat het ons weten. Onze experts kunnen je helpen, bijvoorbeeld bij je contact met je werkgever, het UWV of de bedrijfsarts. Je staat er niet alleen voor.

Bel of mail ons Service Center van 8.30 tot 17.00 uur, op 0345 851 963 of via
e-mail sc@unie.nl.

De Unie op social media

Kun je door ziekte een tijd niet werken?

Onze experts weten precies wat je moet regelen, en begeleiden je bij je re-integratietraject.

Neem contact met ons op