De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Zorgverzekeraars: Wat is de stand van zaken over pensioen?

19 juni 2024

Met dit bericht informeren we je over de stand van zaken met betrekking tot pensioen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Stavaza pensioentraject

De leden van de vakorganisaties hebben ingestemd met de nieuwe pensioenregeling en de werkgevers ook. Het overeengekomen transitieplan is aangeboden aan pensioenfonds SBZ. Zij zijn het nu aan het toetsen op onder andere het evenwichtigheidskader. Daarna gaat het plan naar De Nederlandsche Bank. Is dit allemaal in orde, dan laat SBZ de nieuwe regeling in de systemen zetten om de regeling per 1 juli 2026 uit te kunnen voeren.

Wat nog nader ingevuld moet worden, is het arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP). Dit wordt meegenomen in het lopende cao-traject voor de zorgverzekeraars. SBZ voert hiervoor (moeizame) gesprekken met pensioenuitvoerder Achmea Pensioen Services (APS). De sociale partners worden ervan op de hoogte gehouden, zodat we tijdig keuzes kunnen maken over de uitvoering van het AOP.

SBZ werkt met APS aan het verplichte onderdeel communicatie van het uitvoeringsplan dat bij het transitieplan hoort. In het eerste kwartaal van 2025 moet dit gereed zijn. De sociale partners worden tussentijds erover geconsulteerd. We werken zelf ook aan een Q&A-lijst over pensioen om zo medewerkers, werkgevers en OR’en te voorzien van uniforme informatie over pensioen.

Onze actielijst in de overleggen tussen de werkgevers, vakorganisaties en SBZ wordt steeds korter. Volgende overleggen met SBZ staan in september en november 2024 gepland. Wordt vervolgd.

Pensioeninformatie

Er is een brochure gemaakt met een uitleg over de gemaakte pensioenafspraken. Daarin beantwoorden we de volgende voor de hand liggende vragen:

  • Wat blijft er hetzelfde?
  • Hoe ziet de pensioenregeling er uit vanaf 1 juli 2026?
  • Wat gebeurt er met het pensioen dat je hebt opgebouwd tot 1 juli 2026?
  • Hoe gaat het nu verder?

Alle informatie over de nieuwe pensioenregeling staat overigens uitgebreid beschreven in het wettelijk verplichte Transitieplan voor de aangesloten zorgverzekeraars bij ZN. Meer informatie over pensioen vind je op de website van Home | Pensioenduidelijkheid. Dit is een initiatief van vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel is betrouwbare informatie te bieden over het pensioenstelsel. Meer informatie over het huidige pensioen is te vinden via de site van het pensioenfonds SBZ. Als er vragen zijn  over het pensioen, dan kan je deze stellen via Contact (sbzpensioen.nl). Uiteraard vind je ook op de website van De Unie meer informatie en kan je er als Unielid advies over krijgen of je vraag aan ons stellen.

Contact

Als je wilt reageren op dit bericht of contact wil hebben over een collectieve zaak, dan kun je contact opnemen met de belangenbehartiger Emanuel Geurts via emanuel.geurts@unie.nl of telefonisch via 06-52522074.

Voor individueel advies kan je contact opnemen met de collega’s van de afdeling Service Center via 0345-851 963, via email sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl.

Gerelateerde berichten

Zorgverzekeraars: pensioen

In dit bericht informeren wij je over de uitkomst van de stemmingen over de nieuwe pensioenregeling die vakorganisaties en werkgevers…

Word gratis lid