De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Zorgverzekeraars: 3e ronde cao-onderhandelingen

17 juni 2024

In dit bericht informeren wij je uitgebreid over de onderhandelingen voor de nieuwe cao Zorgverzekeraars. Woensdag 12 juni 2024 hebben we de derde ronde gehad.

3e ronde onderhandelingen

We zijn op 12 juni gestart met een gesprek over de opzet van de cao. Bij elke onderhandeling komen we dezelfde discussie tegen: vakorganisaties willen namens hun leden zaken toevoegen aan de cao, terwijl werkgevers dit niet willen omdat ze de vrijheid willen behouden om eigen regelingen te hebben of te maken. We denken een oplossing te hebben gevonden in de structuur van de cao zelf. Per artikel kun je bepalen wat de werking ervan is, zoals kiezen voor een standaardbepaling waar je niet vanaf kan wijken, of een minimumbepaling. Elke zorgverzekeraar heeft een OR, dus er is ruimte om zaken ‘lokaal’ te regelen en/of uit te werken. Het wordt een studieafspraak om gedurende de looptijd van de komende cao dit nader uit te werken. Dit betekent dat we gelijk de cao-teksten herschrijven.

Uit onderzoek aan werkgeverszijde blijkt dat twee zorgverzekeraars een erkenning hebben als mantelzorgvriendelijke organisatie. De anderen hebben deze erkenning (nog) niet. We zien graag dat alle werkgevers gedurende de looptijd van de komende cao deze erkenning halen. Dit zorgt ervoor dat informatie en regelingen over mantelzorg op een goede wijze beschikbaar zijn voor werknemers. Werkgevers lijken hier wel voor te voelen en komen daar later op terug.

We hebben een pakketje gemaakt van de voorstellen over oudere medewerkers. De vakorganisaties willen een regeling vervroegd uittreden (RVU) en een generatiepactregeling voor oudere werknemers. Werkgevers willen een sabbatical niet meer mogelijk maken direct voorafgaand aan pensionering en de leeftijd om vrijgesteld te worden van overwerk verhogen van 55 naar 60 jaar. We hebben het tegenvoorstel gedaan om het wel of niet overwerken te koppelen aan de termijn van 10 jaar voor de persoonlijke AOW-datum. De wijzigingen van de sabbaticalregelingen zijn akkoord behalve dat medewerkers minimaal een jaar moeten doorwerken na een sabbatical. Wij maken daar een half jaar van. Bij RVU speelt wel dat de overheid deze regeling mogelijk (fiscaal) stopzet per januari 2026.

Vakorganisaties willen het ouderschapsverlof naar 100% brengen. Werkgevers hebben hier begrip voor maar gaven aan dat dit wel loonruimte vraagt. Ze komen er een volgende ronde op terug. Ook hebben we het gehad over het effect van de overgang voor vrouwen op het werk. Partijen zijn het erover eens dat hier aandacht voor moet zijn en er minstens een tekst over in de nieuwe cao moet komen. Dit omvat ook het onderzoek naar de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Dit onderzoek kan in de vorm van een studie tijdens de looptijd van de komende cao worden opgepakt.

De onderlinge verhoudingen zijn prima en er is begrip voor elkaars voorstellen en argumenten. Met een externe voorzitter die de besprekingen leidt, verloopt het onderhandelingsproces ook goed.

Vervolg

De zomerperiode breekt nu aan en het is ons niet gelukt om eerder dan in september een vervolg te kunnen plannen. Dinsdag 3 september 2024 hebben we de volgende onderhandelingsronde staan. Dan gaan we verder met de verschillende thema’s en punten van cao-partijen. Uiteraard krijgen de leden daarna weer een nieuwsbrief van de belangenbehartiger.

Wat vind jij?

De belangenbehartiger is benieuwd naar je mening over de onderhandelingen en ontvangt graag feedback. Dit neemt hij dan weer mee in de komende ronde.

Contact

Als je vragen hebt over dit bericht en/of contact met de belangenbehartiger wilt, dan is hij  te bereiken via 06-5252 2074 of emanuel.geurts@unie.nl. Heb je een individuele casus of behoefte aan (juridisch) advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963. We helpen je graag!

Gerelateerde berichten

Zorgverzekeraars: pensioen

In dit bericht informeren wij je over de uitkomst van de stemmingen over de nieuwe pensioenregeling die vakorganisaties en werkgevers…

Word gratis lid