De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Zoetwarenindustrie: Onderhandelingsresultaat

24 juni 2024

Vorige week hebben de vakorganisaties een onderhandelingsresultaat over een tweejarige cao met de werkgevers VBZ bereikt. De nieuwe cao loopt van 1 oktober 2024 tot 1 oktober 2026. De vakorganisaties en de werkgevers hebben zich gezamenlijk ingezet om ver voor het aflopen van de huidige cao, een nieuw akkoord te bereiken. Dat is gelukt! Lees hier het onderhandelingsresultaat.

Loon: 7,5%over 2 jaar

Er komt een structurele loonsverhoging van 7,5% over 2 jaar.

1 oktober 2024; 0,5%
1 januari 2025; 3%
1 oktober 2025; 2%
1 april 2026; 2%

Reiskostenregeling

Er komt nu een reiskostenregeling in de cao. Voor een enkele reis van 5 tot 30 kilometer wordt er € 0,23 per kilometer betaald. Bedrijven die op ondernemingsniveau een betere regeling hebben, zullen deze continueren.

80/90/100-regeling

De bekende 80/90/100-regeling wordt uitgebreid tot 9 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd. Daar staat tegenover dat de regeling voor uitbetaling bij ziekte en de opbouw van ontziebepalingen bij ziekte wijzigen.

Individueel keuzebudget

Per 1 oktober 2024 wordt een uitbreiding van het individueel keuzebudget toegevoegd aan de cao. Over de inhoud ervan voeren wij overleg met de werkgevers in een werkgroep.

Interactief proces cao

De werkgevers hebben onder het personeel in de branche een uitvraag gedaan voor de totstandkoming van de cao. Het positieve hiervan is dat de werkgevers de uitslag serieus nemen en zelf ook met voorstellen zijn gekomen om de cao te verbeteren. Er zal de komende tijd bijvoorbeeld onderzoek gedaan worden naar generatiemanagement en werkdruk, maar er zal ook gekeken worden naar het functiehandboek. Wij herkennen ons duidelijk in de adressering van deze onderwerpen.

Het volledige onderhandelingsresultaat kun je hier nalezen. Ondanks dat wij op loon niet alles hebben kunnen binnenhalen, vinden wij het totaalpakket zodanig dat wij het met een positief advies aan de leden voorleggen. De leden kunnen hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Victor Kloos. Je kunt hem mailen via victor.kloos@unie.nl

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid