De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

VodafoneZiggo: Cao-onderhandelingsresultaat

21 oktober 2022

Na een aantal gespreksrondes tussen VodafoneZiggo en de vakbonden, heeft VodafoneZiggo op 13 oktober een ultiem bod gedaan voor de nieuwe cao. Dit nieuwe onderhandelingsresultaat wijkt op een paar belangrijke punten (in positieve zin) af van het vorige onderhandelingsresultaat van mei van dit jaar. Dit betreft met name de onderwerpen sociaal plan en de loonsverhoging.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Wat hieraan voorafging

Zoals bekend overlegt De Unie met de werkgever op basis van het Digi-C model. Dat wil zeggen dat wij de inbreng en de mening van alle werknemers meenemen in de gesprekken met VodafoneZiggo over de cao.

In mei is de mening van alle medewerkers gevraagd over het toenmalige cao-onderhandelingsresultaat. Van de 7000 stemgerechtigden heeft 70% een stem uitgebracht. Een meerderheid daarvan heeft toen tegen het onderhandelingsresultaat gestemd. De 2 belangrijkste redenen om tegen te stemmen bleken te zijn de afspraken over een nieuw sociaal plan en de voorgestelde loonsverhoging.

Omdat alle partijen de uitdrukkelijke wens hebben te komen tot een nieuwe cao VodafoneZiggo, hebben we na de zomervakantie de draad weer opgepakt. In lijn met het Digi-C proces zijn medewerkers gevraagd zich op te geven voor deelname aan nieuwe panels. Er zijn 4 panels gevormd die representatief zijn voor de cao-populatie. Aan de panels is gevraagd wat er volgens hen nodig is of zou zijn zodat er wel een cao kan worden afgesproken die kan rekenen op voldoende draagvlag bij de medewerkers.

Door de panels zijn als belangrijkste de volgende 2 punten naar voren gebracht:

 • Geen koppeling van een aangepast sociaal plan met de cao (het huidige sociaal plan blijft van kracht)
 • Een loonsverhoging die tezamen met overheidsmaatregelen bijdraagt aan koopkrachtbehoud

Cao-onderhandelingen

De Unie heeft deze 2 hoofdpunten in het cao-overleg van 4 oktober ingebracht. Op 12 en op 13 oktober hebben er vervolgonderhandelingen plaatsgevonden. Het waren geen ‘makkelijke’ overleggen, maar VodafoneZiggo heeft in het overleg een paar belangrijke stappen gezet op de door ons (en de panels) ingebrachte punten. Op 13 oktober ’s avonds presenteerde VodafoneZiggo een ultiem bod.

Ten opzichte van het oude onderhandelingsresultaat zijn de belangrijkste wijzigingen:

 • Het sociaal plan maakt geen onderdeel uit van het nieuwe onderhandelingsresultaat en
 • VodafoneZiggo heeft een verbeterd loonbod gedaan:
  • op 1 januari 2023 een structurele verhoging van je salaris van 2% en met € 75,-. Tezamen zal dit niet minder zijn dan € 135,- per maand.
  • op 1 juli 2023 een structurele verhoging van je salaris met 3%.
  • zowel in december 2022 als in januari 2023 ontvang je een éénmalige netto-uitkering van € 500,-; totaal € 1000,-.
  • ook is er afgesproken om de Connected Working vergoeding van € 21,- per maand op 1 januari 2022 in te laten gaan (dat was eerder € 18 per 1 juli 2022) en de reiskostenvergoeding gaat op 1 januari 2023 van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer.

Voor de goede orde: de overige afspraken uit het vorige onderhandelingsresultaat blijven in dit nieuwe resultaat uiteraard overeind. Denk daarbij o.m. aan de verhoging van de schalen op 1 december 2022 met 2%-5%, de aanvulling op betaald ouderschapsverlof, de afschaffing Ziggo schalen en flexibele feestdagen.

Toelichting

Het zijn turbulente en bijzondere tijden. Dat geldt voor bijna alles en iedereen. Dat geldt voor werknemers en ook voor vele bedrijven. Iedereen heeft direct of indirect en in meer of in mindere mate te maken met de energiecrisis, de inflatie, de koopkracht, et cetera. In die context, denken wij, zou dit onderhandelingsresultaat bekeken moeten worden. Het koopkrachtverlies wordt met het loonbod op 1 januari 2023 van 2% + € 75,- (met in totaal een minimum van € 135,- ) en op 1 juli 2023 van 3%, niet volledig gerepareerd.

Bijvoorbeeld: bij een maandsalaris van € 2.300,- komt dit bod uit op een totale loonsverhoging van 9,0%. En bij een maandsalaris van € 4.300,- is er sprake van een totale loonsverhoging van 6,8%.

In het vorige onderhandelingsresultaat was er geen éénmalige uitkering die de late ingangsdatum van de loonsverhoging (1,5% + € 75,- op 1 juli 2022 en niet op 1 januari 2022) compenseerde. In het voorliggende onderhandelingsresultaat wordt het late moment van de loonsverhoging (1 januari 2023) aanmerkelijk gecompenseerd door de eenmalige netto-uitkeringen van 2x € 500,-.

Tenslotte: de extra verhoging van de schalen per 1 december 2022 met 2%-5% betekent meer groeiperspectief in de loonschaal. Voor degenen die nu op of bijna op het maximum zitten heeft deze verruiming direct effect op het salaris per 1 januari 2023.

Op 1 januari 2023 en op 1 juli 2023 worden de schalen uiteraard ook regulier verhoogd met de voorgestelde structurele verhogingen van 2% respectievelijk 3%.

In combinatie met de maatregelen van de overheid (o.a. het energieplafond) beoordelen wij dit bod als een serieuze tegemoetkoming en verbetering t.o.v. het vorige resultaat. Positief van deze inkomensafspraken is dat er op korte termijn een behoorlijke financiële ondersteuning is voor de stijgende kosten in het huishoudboekje van tenminste € 135,- per maand. De éénmalige netto-uitkeringen (2x € 500,- netto) komen ook al snel en geven extra lucht, met name voor collega’s met de lagere inkomens. Op langere termijn weten we niet hoe inflatie en koopkracht zich gaan ontwikkelen en hoe de 3% per 1 juli in 2023 daarbij past. Hier hebben we nog stevig over onderhandeld en zijn we dus op 3% uitgekomen.

Met dit ultieme bod van VodafoneZiggo, waarbij zoals eerder gezegd er ook geen koppeling meer is met het sociaal plan, is het maximaal haalbare met onderhandelen bereikt.

Jouw stem

Om te kunnen stemmen zullen alle werknemers vanaf 1 november 2022 benaderd worden door het onafhankelijke onderzoeksbureau Innervoice. Via het werkmailadres ontvang je een bericht met een link naar een stemformulier waarin het nieuwe onderhandelingsresultaat wordt toegelicht en waar je vervolgens een stem kunt uitbrengen, desgewenst met een toelichting.

Wil je de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat lezen, klik dan hier.

Voor een overzicht in tabelvorm van het resultaat, klik dan hier.

Online sessies

Ook nu is het mogelijk om je op te geven voor een online sessie met de onderhandelaar namens De Unie. Deze sessies zullen gehouden worden op:

 • Woensdag 26 oktober van 20:00 uur – 20:45 uur Klik hier om aan te melden
  (link naar formulier waarin mensen emailadres opgeven)
  Je kunt nog aanmelden vandaag 26 oktober tot 17.00 uur.
 • Donderdag 27 oktober van 20:00 uur – 20:45 uur Klik hier om aan te melden
  (link naar formulier waarin mensen emailadres opgeven)
  Uiteraard kun je nog aanmelden voor morgen 27 oktober tot 17.00 uur.

De link naar vergadering krijg je per mail toegestuurd in de loop van de dag. 

Uiteraard kun je altijd vragen stellen over dit onderhandelingsresultaat via vodafoneziggo@unie.nl. Wij zullen je vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

 

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid