De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Verzekeringsbedrijven: Voorbereiding cao-overleg

26 mei 2020
Donker geklede mensen lopen door gebouw met veel ramen waar de zon op schijnt.

De cao voor de Verzekeringsbedrijven loopt af op 31 december 2020. Sinds de totstandkoming van de huidige cao is hard gewerkt om de nieuwe cao-onderhandelingen voor te bereiden.

 

Overleg 8 juni

Op 8 juni starten we met een informeel overleg om het cao-overleg voor te bereiden. De Unie wil dan een inzicht geven van de onderwerpen die we in het cao-overleg willen agenderen.

Welke onderwerpen zou jij willen agenderen? Heb jij ideeën voor de cao, neem dan contact met mij op. Je kunt mij, belangenbehartiger Inge de Vries, bereiken door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

De collectieve salarisverhoging staat uiteraard op de agenda.

Wat is er tot nu toe gedaan?

De afgelopen maanden is door cao-partijen hard gewerkt in een aantal werkgroepen om de cao-onderhandelingen voor 2021 gezamenlijk voor te bereiden. De werkgroepen hebben uiteraard alleen voorbereidend werk gedaan. De Unie maakt op basis van de rapportages van de werkgroep in overleg met de leden een afweging over de onderhandelaars inzet.

De volgende werkgroepen zijn door partijen ingericht:

Werkgroep Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid
Deze werkgroep moet een onderzoek doen naar de mogelijkheden voor vervroegd uittreden. De overheid is bereid een vorm van vervroegd uittreden toe te staan. De fiscale boete voor Vut-uitkeringen wordt door de overheid tijdelijk beperkt. Een werkgever mag een medewerker die vrijwillig eerder stopt met werken, in de drie jaar voorafgaand aan de pensioenleeftijd jaarlijks een bedrag van maximaal 19.000 euro als vergoeding betalen. De werkgroep bespreekt of deze regeling past bij de sector.

Werkgroep Pensioen
Deze werkgroep schrijft een rapport over de gevolgen van de lage rente. Op basis van de rapportage kan De Unie in overleg met de leden besluiten of een aanpassing van de pensioenregeling noodzakelijk is.

Werkgroep werkcode
Cao-partijen onderzoeken in deze werkgroep welke afspraken over flexwerk passen bij de sector.

Werkgroep arbocatalogus
Het voorstel voor de ontwikkeling van een werkdrukmonitor is geaccepteerd door cao-partijen. We hopen de werkdrukmonitor in de cao 2021 op te kunnen nemen.

Werkgroep functiegebouw
In de cao is afgesproken om de functiebeschrijvingen en het functiegebouw te actualiseren. Deze werkgroep is echter, als gevolg van de lockdown-maatregelen niet van start gegaan. Deze afspraak zal dus een cao doorgeschoven moeten worden.

Op basis van de rapportages van de werkgroepen kan De Unie cao-voorstellen formuleren. De Unie formuleert de cao-voorstellen altijd samen met de leden. Medio juni 2020 stuur ik de Unie-leden een concept-voorstellenbrief. Wat is de visie van de Unie-leden op de arbeidsvoorwaarden bij het bedrijf? Laat het mij weten.

Cao-onderhandelingen 30 juni 2020

De cao-onderhandelingen starten op 30 juni 2020.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Verzekeringsbedrijven: Een update

In dit bericht informeren wij je over de cao-onderhandelingen verzekeringsbedrijven.   4e ronde cao-onderhandelingen De vorige onderhandeldagen stonden in het teken…

Verzekeringsbedrijven: update

In dit bericht informeren wij je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao Verzekeringsbedrijven.   Cao-onderhandelingen Onze verwachting was dat…

Word gratis lid