De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Verzekeringsbedrijven: Toch nog geen onderhandelingsresultaat over een cao

09 oktober 2020

Wij hebben op donderdag 8 oktober onderhandelingen gevoerd over de cao. We hebben jammer genoeg geen onderhandelingsresultaat bereikt. De cao loopt af per 31 december 2020. Er is dus nog tijd om een cao af te spreken.

De onderhandelingen verlopen nog steeds in een positieve sfeer. We hebben al belangrijke stappen genomen en over veel onderwerpen zijn we het grotendeels eens. Uiteraard zijn het tot nu toe afspraken onder voorbehoud van een onderhandelingsresultaat. Zolang er nog geen overeenstemming is bereikt over het onderhandelingsresultaat, kan elk van de partijen zijn voorlopige akkoord over een bepaald onderwerp weer herzien.

Nog geen overeenstemming

De belangrijkste onderwerpen die partijen nog verdeeld houden zijn:

  • Collectieve structurele salarisverhoging: werkgevers stellen voor de salarissen met 1,5% te verhogen, De Unie stelt voor de salarissen met 2,25% te verhogen, zowel werkgevers als vakorganisaties hebben gezegd dat ze weinig tot geen ruimte hebben om hun salarisvoorstel hierna nog aan te passen;
  • 13de maand voor uitzendkrachten;
  • Vervroegde uittredingsregeling.

Haalbare afspraken

Over de volgende onderwerpen kunnen partijen waarschijnlijk wel overeenstemming bereiken:

  • Een structurele afspraak over een persoonlijk ontwikkelingsbudget van 750 euro;
  • Een kaderregeling voor Tijd en Plaats Onafhankelijk Werken (thuiswerken), een kaderregeling moet in het overleg tussen werkgever en ondernemingsraad nader ingevuld worden;
  •  Introductie van een werkdrukmeetinstrument voor de sector;
  • Afspraken voor flexwerkers, we willen toewerken naar een gelijkwaardige arbeidsmarktpositie voor alle werkenden;
  • We praten ook over een carrièreswitchregeling, dit is bedoeld voor medewerkers die zich willen omscholen naar functies buiten de sector en daar tijd voor nodig hebben.

Volgende vergadering

De volgende vergadering is op 3 december 2020. Voor De Unie is het vooral van belang dat we een collectieve structurele salarisverhoging op een acceptabel niveau kunnen afspreken.

Pensioen

Partijen hebben lang gesproken over een eventuele tijdelijke aanpassing van de middelloonpensioenregeling. Door de lage rente stijgt de premie sterk. Vooral verzekeraars die voor het jaar 2021 een middelloonpensioenregeling moeten oversluiten kunnen met een grote kostenstijging te maken hebben. Een van de redenen om de cao-onderhandelingen zo vroeg te beginnen was dat we een wijziging van de pensioenafspraak tijdig moeten kunnen communiceren. Nu het duidelijk is dat we niet vóór 3 december 2020 een cao kunnen afsluiten heeft een wijziging van de middelloonpensioenregeling geen toegevoegde waarde meer voor deze cao. Het is niet te verwachten dat we over pensioen afspraken gaan maken.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht of heb je informatie die je met ons wilt delen? Op vrijdag 6 november 2020 om 13.00 uur organiseren wij een online-ledenvergadering. In deze ledenvergadering kun je vragen stellen over de cao-onderhandelingen, met andere Unie-leden discussiëren en meebepalen wat de koers is voor de volgende onderhandelingen. Onze leden hebben een uitnodiging ontvangen om zich hiervoor aan te melden.

Zijn er leden die verhinderd zijn op 6 november voor de online ledenvergadering dan kunnen zij contact opnemen met de belangenbehartiger, Inge de Vries via e-mail Inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.

 

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Verzekeringsbedrijven: Een update

In dit bericht informeren wij je over de cao-onderhandelingen verzekeringsbedrijven.   4e ronde cao-onderhandelingen De vorige onderhandeldagen stonden in het teken…

Verzekeringsbedrijven: update

In dit bericht informeren wij je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao Verzekeringsbedrijven.   Cao-onderhandelingen Onze verwachting was dat…

Word gratis lid