De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Verzekeringsbedrijven: Ontwikkelingen in de sector

13 januari 2021

Ontwikkelingen in de bedrijfstak

Op 5 januari 2021 hebben wij de Unie-leden kunnen berichten dat de bedrijfstak-cao voor verzekeringsbedrijven tot stand is gekomen. In het kader van de bedrijfstak-cao zijn er een aantal onderwerpen die verder uitgewerkt kunnen worden. De Unie is hier actief in omdat we via de bedrijfstak-cao voor veel werknemers arbeidsvoorwaarden en verbeteringen kunnen realiseren.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Wat is tot nu toe al gerealiseerd?

Werkdruktemeter

Cao-partijen presenteren op 12 januari de nieuwe werkdruktemeter voor de sector.

Dit instrumemt is bedoeld om het werkplezier van alle medewerkers te meten, met als uiteindelijk doel om het onderwerp werkdruk bij verzekeraars bespreekbaar te maken en te houden. De werkdruktemeter is in opdracht van cao-partijen onder leiding van de Taskforce Arbocatalogus ontwikkeld. Cao-partijen bevelen organisaties aan om gebruik te maken van de werkdruktemeter en zullen hier aandacht voor vragen in de sector.

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema voor de bedrijfstak. De sector krimpt en functies bij bedrijven kunnen snel veranderen. Het is daarom belangrijk dat je zelf ook werkt aan je eigen ontwikkeling. Om je daarbij te ondersteunen heb je op grond van de cao jaarlijks een bedrag van € 750,- ter beschikking.

De Unie organiseert dit jaar samen met andere cao-partijen ook drie virtuele bijeenkomsten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Deelname aan deze webinars is gratis.

  • Op 25 januari 2021 van 14.00 tot 15.00 uur starten we met het onderwerp Digitale fitheid
  • Op 4 februari 2021 van 14.00 tot 15.00 uur geven Implicit en Univé inzicht in de resultaten van de pilot Duurzame inzetbaarheid die ze in opdracht van cao-partijen hebben uitgevoerd. In de presentatie word je meegenomen in een voor de verzekeringssector ontwikkeld systeem waarmee werknemers een goede start kunnen maken met het verhogen van hun inzetbaarheid.
  • Op 11 februari 2021 van 13.30 tot 15.00 uur sluiten we af met een webinar waarin enkele bedrijven hun vernieuwende concepten presenteren.

Meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden vind je hier.

Pensioen beschikbare premieregeling

De bedrijfstak-cao laat de mogelijkheid toe om pensioen op te bouwen in de vorm van een beschikbare premieregeling. Door de lage rente is pensioenopbouw erg duur. De beschikbare premieregeling heeft als voordeel dat een groter deel van de pensioenpremie aangewend wordt voor de opbouw van je pensioen. Nu de rente al zo lang zo laag is kiezen steeds meer bedrijven voor deze vorm. Een nadeel van een beschikbare premieregeling is dat je minder inzicht hebt. Als de beschikbare premieregeling al enkele jaren geleden is afgesloten zal dit gebeurd zijn op de toen passende rentestaffel. Als de pensioenregeling niet aangepast wordt, is het mogelijk dat er nu te weinig premie wordt ingelegd voor een volledig pensioen later. Cao-partijen adviseren daarom het volgende:

Lage rente & pensioen: daar moet je iets mee doen
Werkgevers en werknemers roepen iedereen in de verzekeringsbranche op zich te laten informeren over de effecten van de aanhoudende lage rentestand op hun pensioenopbouw. Mogelijk bouwen medewerkers in een beschikbare premieregeling (IDC) minder pensioen op dan aanvankelijk werd gedacht.

 Bij de invoering van de IDC-regeling in de bedrijfstak-cao is uitgegaan van een staffel behorende bij een rekenrente van 1,85%. Oftewel, bij een jaarlijks rendement van 1,85% en een marktrente van 1,85% op de pensioendatum, komt de deelnemer uit op een pensioen met een opbouw van 1,75% per jaar. Nu de rente langdurig is gedaald blijkt dat de huidige pensioenopbouw op dit moment gemiddeld 1,13% is.

Dit betekent dat medewerkers door de aanhoudende lagere rentestand gemiddeld genomen een IDC-opbouw realiseren van 1,13%, terwijl de eerdere verwachting uitging van een percentage van 1,75%. De IDC-staffels in de cao zijn hier destijds op gebaseerd. Nu deze niet worden aangepast kan dit betekenen dat de pensioenopbouw over een periode van bijvoorbeeld 10 jaar uitkomt op maar 11,3% (1,13% x 10) van het gemiddelde loon als pensioen in plaats van de eerder verwachte 17,5% (1,75% x 10) pensioenopbouw.

Maak een financiële foto
Daarom raden de cao-partijen, betrokken bij de Cao voor het Verzekeringsbedrijf, iedereen aan goed na te gaan wat je kunt doen om ervoor te zorgen dat er bij pensionering voldoende inkomen is. Het is belangrijk om daar nu over na te denken, maar ook tot aan je pensionering. Om dit in beeld te brengen kunnen medewerkers het duurzame inzetbaarheidsbudget uit de cao (artikel 6.4.4) inzetten om een financiële foto van hun situatie te maken. Met behulp van deze foto kan je dan zien wat je nog moet doen om te zorgen voor een passend inkomen nadat je gepensioneerd bent.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met De Unie. Je kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of bel of app via: 06-5252 2091

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Verzekeringsbedrijven: Een update

In dit bericht informeren wij je over de cao-onderhandelingen verzekeringsbedrijven.   4e ronde cao-onderhandelingen De vorige onderhandeldagen stonden in het teken…

Verzekeringsbedrijven: update

In dit bericht informeren wij je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao Verzekeringsbedrijven.   Cao-onderhandelingen Onze verwachting was dat…

Word gratis lid