De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Verzekeringsbedrijven: Onderhandelingen cao opgeschort

09 december 2021

Dinsdag 7 december 2021 was de zesde ronde onderhandelingen tussen De Unie, de andere vakorganisaties en de werkgeversdelegatie van de verzekeraars over een nieuwe cao per 1 januari 2022. De onderhandelingen zijn na het nieuwe teleurstellende bod van werkgevers door ons opgeschort. Vakorganisaties gaan nu eerst terug naar de achterban. Lees hieronder meer daarover.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Bod werkgevers

 • Hun eerder gedane bod van structurele loonsverhogingen van 1,7% per 12-2022 en 1,7% per 1-1-2023 is door hen niet aangepast, behalve dat zij aanvullend een éénmalige loonsverhoging geven van 1% per 1-7-2022;
 • Zij blijven bij hun standpunt dat een tweejarige cao nodig is voor het vele werk dat nog moet worden gedaan;
 • Het 3e jaar WW-cao (PAWW) willen zij niet verlengen. Opmerkelijk gezien het feit dat de premie is verlaagd en dat deze premie volledig voor rekening van de werknemer zelf is;
 • Zij zien geen probleem in de huidige situatie rondom het tijd en plaatsonafhankelijk werken (TPOW) en willen hier dus geen afspraken over maken;
 • Tot slot zijn werkgevers wel via de branche-cao gebonden aan de Werkcode maar leggen zij de uitvoering ervan bij de individuele werkgevers en medezeggenschapsorganen zonder enige controle of naleving.

Vakorganisaties

Vakorganisaties hebben de werkgevers aangegeven dat zij het overleg opschorten en de werkgevers gevraagd om een heroriëntatie op hun standpunten. Onze genoemde argumenten daarbij zijn:

 • De oplopende inflatie (CBS nov. 5,2%) maakt het gat op loon alleen maar groter in de tijd.
 • Werknemers betalen het 3e jaar WW en zij vragen om verlenging. Deelname is op de tafel van de Stichting van de Arbeid door werkgeversorganisaties en vakcentrale besloten. Daar gaan wij in de branche-cao niet anders over besluiten. Nu stoppen zou kapitaalsvernietiging zijn van het opgebouwde recht van huidige medewerkers. Dat raken zij dan kwijt;
 • Vakorganisaties hebben de wens om harde parameters verlaten maar hechten wel aan de faciliterende rol in de cao voor partijen die hun zaken (nog) niet goed op orde hebben;
 • Werkcode is onderdeel van de cao Verzekeringsbedrijven. De opvolging ervan regel je niet decentraal maar centraal omdat anders er geen sprake meer is van een branche
 • brede afspraak.

Vakorganisaties gaan terug naar hun leden om de huidige situatie te bespreken. Medio januari komen wij terug naar het overleg met de opbrengst ervan.

Achterbanraadpleging

De vakorganisaties organiseren drie gezamenlijke online medewerkersbijeenkomsten op drie verschillende momenten. De vergaderingen worden afwisselend (be)geleid door vakbondsbestuurders en kaderleden van De Unie, FNV Finance en CNV Vakmensen.

 • Woensdag 15 december van 09.00 uur tot 10.00 uur
 • Donderdag 16 december van 15.00 uur tot 16.00 uur
 • Donderdag 16 december van 19.30 uur tot 20.30 uur

We nodigen je uit om aan één van deze drie ledenbijeenkomsten deel te nemen en jouw feedback te geven op de stand van zaken. Dit kan bij de vergadering en uiteraard daarna bij voorkeur via de mail.

Volger

Zou je deze nieuwsbrief willen delen met je collega’s en ze ook willen wijzen op de mogelijkheid om volger te worden van De Unie? Zo blijven jouw collega’s ook op de hoogte van de ontwikkelingen. Ze kunnen gratis volger worden via www.unie.nl/volg-de-unie.

Contact

Heb je vragen of wil je wat met mij bespreken? Ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, ben te bereiken via emanuel.geurts@unie.nl en via 06-5252 2074. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851963.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Verzekeringsbedrijven: Cao

Met dit bericht informeren wij over de uitslag van de gehouden stemmingen over het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao voor…

Verzekeringsbedrijven: Cao update

Met dit bericht informeren wij  je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao Verzekeringsbedrijven van woensdag 13 december 2023.  Het…

Word gratis lid