De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Verzekeringsbedrijven: Nog weinig voortgang in cao-overleg

15 juli 2020

Op 14 juli 2020 is er weer overleg gevoerd over de bedrijfstak-cao Verzekeringsbedrijven. Hoewel het de bedoeling was om alle onderwerpen die ter tafel liggen door te spreken, is dit er niet van gekomen. Het gesprek over pensioen kostte veel tijd. En hoewel het goed was om dit gesprek te voeren, zijn we niet dichter bij een onderhandelingsresultaat gekomen.

Pensioenregeling

Deze onderhandelingsronde is vooral gesproken over de middelloonregeling. We hebben niet gesproken over de beschikbare premieregeling die als alternatief in de cao is opgenomen. Ook is niet gesproken over het pensioenakkoord. Er is nog niets bekend over nieuwe wetgeving, dus het pensioenakkoord zal geen rol spelen in deze cao-onderhandelingen.

Middelloonregeling

Basis van de pensioenafspraken in de bedrijfstak-cao is de verzekerde middelloonregeling. De cao definieert welke middelloonregeling minimaal moet worden aangeboden. Het minimum voor de verzekerde middelloonregeling is pensioentoezegging waarvoor jaarlijks 1,75% wordt opgebouwd. Per 1 januari 2020 waren de kosten van de minimumpensioenregeling circa 35% van de pensioengrondslag, per 1 januari 2021 zal dit waarschijnlijk (bij een rente van circa 0,5%) circa 40% van de pensioengrondslag zijn. De werknemerspremie is vastgezet op 6% van de pensioengrondslag. De premiestijging komt voor rekening van de werkgever. Het gesprek ging over hoeveel de middelloonregeling mag kosten en over een eerlijke verdeling van de kostenstijging.

Mening De Unie

De Unie wil niet de werknemerspremie laten stijgen, werknemers kunnen ook bijdragen door tijdelijk genoegen te nemen met een lagere opbouw dan 1,75%. Het is een ingewikkelde discussie waar we nog niet uit zijn met de werkgevers.

Standpunt werkgevers

Werkgever geven in de cao-onderhandelingen duidelijk aan dat ze van mening zijn dat de totale arbeidsvoorwaardenkosten niet mogen stijgen. De Unie vindt dit niet een realistisch uitgangspunt in de onderhandelingen.

Vervolgstappen

De volgende cao-onderhandelingen zijn op 8 september, 29 september en 8 oktober 2020. In de periode tot 8 september kunnen alle partijen nadenken over een goede afspraak over de pensioenregeling.

Contact

Zijn er vragen over dit bericht of informatie te delen met De Unie? Neem dan contact op met de belangenbehartiger, Inge de Vries. Je haar bereiken door een e-mail te sturen naar inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.

[print_link]

Gerelateerde berichten

Verzekeringsbedrijven: Een update

In dit bericht informeren wij je over de cao-onderhandelingen verzekeringsbedrijven.   4e ronde cao-onderhandelingen De vorige onderhandeldagen stonden in het teken…

Verzekeringsbedrijven: update

In dit bericht informeren wij je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao Verzekeringsbedrijven.   Cao-onderhandelingen Onze verwachting was dat…

Word gratis lid