De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Verzekeringsbedrijven: Een update voor jou

29 november 2021

Donderdag 25 november 2021 was de vijfde ronde onderhandelingen tussen De Unie, de andere vakorganisaties en de werkgeversdelegatie van de verzekeraars over een nieuwe cao per 1 januari 2022. Ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, geef je hieronder aan waar we na een nieuwe dag onderhandelen staan op een aantal onderwerpen. Er zijn meer onderwerpen waar we over spreken maar daar later meer over.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Loon en looptijd
Werkgevers bieden een structurele loonsverhoging per februari 2022 van 1,7% en per 1 januari 2023 nogmaals 1,7% structureel. Werkgevers doen de eerste verhoging in februari om te voorkomen dat er moet worden gewerkt met terugwerkende kracht. Vakorganisaties hebben daarop een structureel loonbod gedaan van 1,6% per februari 2022, 1,6% per 1 juli 2022, 1,6% per januari 2023 en 1,6% per juli 2023. Werkgevers komen hier de volgende ronde op terug. De looptijd lijkt nu twee jaar te worden maar dit is afhankelijk van de totale set aan afspraken.

Regeling Vervroegd Uitreden (RVU)
Werkgevers gaan mee met de vraag van vakorganisaties om het maximumbedrag van ruim 22.000 euro bruto voor een voltijd en naar rato voor een deeltijd medewerker toe te passen. Werkgevers doen dit alleen mét een deelname-eis van 10 jaar werken in het bedrijf in plaats van de sector. Wij zijn hier mee akkoord gegaan met daarbij de opmerking dat dit mobiliteitsbeperkend kan werken.

Verlof
Rouwverlof, transitieverlof voor transgenders en de uitbreiding van het geboorteverlof naar (mede)verzorgenden / ‘regenbooggezinnen’ zijn zaken waar we uit zijn of snel uit zullen komen. Wat nog op tafel ligt, is de door ons gewenste aanvulling op het ouderschapsverlof. Wij stellen voor om de hoogte van de uitkering met 20% te verhogen per 2 augustus 2022, de ingangsdatum van de wet. Werkgevers gaan daar de volgende keer nog op reageren.

TPOW
De vele reacties over het tijd- en plaats onafhankelijk werken in de sector waren al anoniem met de werkgevers gedeeld. Zij zouden hier nog een reactie op geven. Werkgevers zien een divers beeld en zijn overwegend positief over achterbanraadpleging. Wij hebben een voorbeeldregeling voor in de cao gepresenteerd. De werkgevers vonden deze te stellig en willen vrij zijn in het opstellen van een regeling die past bij hun bedrijf. De volgende stap is nu dat een externe deskundige een modelreglement opstelt. Dit document zal dan als basis dienen voor het vervolggesprek over dit onderwerp.

Vervolg
De laatste afspraak staat gepland dinsdag 7 december 2021 in de gezamenlijke agenda. Of dit vanwege de situatie rondom corona nog doorgaat, is even de vraag? We wachten even af hoe het loopt.

Volger

Zou je deze nieuwsbrief willen delen met je collega’s en ze ook willen wijzen op de mogelijkheid om volger te worden van De Unie? Zo blijven jouw collega’s ook op de hoogte van de ontwikkelingen. Ze kunnen gratis volger worden via www.unie.nl/volg-de-unie.

Contact

Heb je vragen of wil je wat met mij bespreken? Ik ben te bereiken via emanuel.geurts@unie.nl en via 06-5252 2074. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963. We helpen je graag!

 

[print_link]

 

Gerelateerde berichten

Verzekeringsbedrijven: Cao

Met dit bericht informeren wij over de uitslag van de gehouden stemmingen over het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao voor…

Word gratis lid