De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Verzekeringsbedrijven: cao-onderhandelingen

28 oktober 2021

Afgelopen maandag 25 oktober was de derde ronde onderhandelingen tussen De Unie, de andere vakorganisaties en de werkgeversdelegatie van de verzekeraars. Met deze nieuwsbrief informeer ik je over het verloop van de onderhandelingen voor een nieuwe cao per 1 januari 2022. Ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, licht enkele besproken onderwerpen hieronder wat verder toe.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Pensioen

Cao-partijen hadden behoefte aan een toelichting op het huidige cao-artikel 5.3.1 over de premiestaffel IDC-regeling. De heer Den Hertog van Montae heeft de historie ervan geschetst en vragen van cao-partijen beantwoord. Conclusie is dat de huidige pensioenafspraak zo blijft.

Looptijd cao

De huidige cao heeft een looptijd van één jaar en kent veel afspraken die nog niet allemaal zijn uitgevoerd. We hebben met elkaar het dilemma besproken van enerzijds de ambitie om tot (veel) afspraken te komen en anderzijds de uitvoerbaarheid ervan in combinatie met tijd. Uitkomst van deze dialoog was dat we nu denken aan een langere looptijd, bijvoorbeeld twee jaar om de cao-afspraken goed uit te kunnen werken.

Bespreekpunten

We hebben met elkaar geïnventariseerd welke onderwerpen we nog met elkaar willen bespreken. Werkgevers hebben, mede naar aanleiding van de inzet van vakorganisaties, aangegeven het te willen hebben over een langere looptijd, RVU, loon, pensioen arbeidsongeschiktheid, financiering werkgelegenheidsgelden, 3e jaar WW/PAWW, diversiteit, aanpassen dispensatieregeling, maand van de vakbond en het continueren van de werkgroep pensioen en loongebouw. Vakorganisaties hebben daarop aanvullend nog TPOW, verlof en werkcode op de bespreeklijst gezet.

TPOW

Ter voorbereiding op de volgende bespreking van TPOW zou ik graag van je willen vernemen of én hoe het tijd- en plaatsonafhankelijk werken bij jouw organisatie is geregeld. Graag ontvang ik je reactie via emanuel.geurts@unie.nluiterlijk 11 november aanstaande. Alvast bedankt!

Vervolg

De vierde ronde onderhandelingen is vrijdag 12 november. Daarna hebben we nog donderdag 25 november de hele dag in de agenda staan en tot slot dinsdag 7 december.

Volger

Zou je deze nieuwsbrief willen delen met je collega’s en ze ook wijzen op de mogelijkheid om volger te worden van De Unie? Zo blijven jouw collega’s ook een beetje op de hoogte van de ontwikkelingen. Ze kunnen gratis volger worden via www.unie.nl/volg-de-unie.

Contact

Heb je vragen of wil je wat met mij bespreken? Ik ben te bereiken via emanuel.geurts@unie.nl en via 06-5252 2074. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851963. We helpen je graag!

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Verzekeringsbedrijven: Cao

Met dit bericht informeren wij over de uitslag van de gehouden stemmingen over het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao voor…

Word gratis lid