De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Verzekeringsbedrijven: Cao-onderhandelingen, 4e ronde

18 november 2021

Vrijdag 12 november 2021 was de vierde ronde onderhandelingen tussen De Unie, de andere vakorganisaties en de werkgeversdelegatie van de verzekeraars over een nieuwe cao per 1 januari 2022. Met deze nieuwsbrief licht ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, een paar onderwerpen uit de onderhandelingen nader aan je toe.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Loon en looptijd
Werkgevers hebben nu eindelijk een loonbod op tafel gelegd. Zij stellen voor om per februari/maart 2022 de lonen structureel te verhogen met 0,75% en per 1 januari 2023 nogmaals met 0,75% structureel. Wij hebben aangegeven dat wij dit geen realistisch voorstel vinden en hebben een gezamenlijk loonbod gedaan van 3,4% per 1 januari 2022. Werkgevers komen daar de komende ronde op terug. De looptijd is het sluitstuk van de onderhandelingen en afhankelijk van de afspraken. We twijfelen nog tussen een looptijd van twee en één jaar. De voorkeur is nu voor een éénjarig contract mede gelet op de wisselende inflatie en het lage loonbod van werkgevers.

TPOW
Hartelijk dank voor de vele reacties op de uitvraag over of én hoe het tijd- en plaats onafhankelijk werken (TPOW) bij jouw organisatie is geregeld. Deze input is anoniem overgebracht aan werkgevers die er de komende ronde nog op terugkomen. De vakorganisaties hebben nu op zich genomen om een voorbeeldregeling voor in de cao te schrijven. Goede suggesties en voorbeelden zijn welkom!

Verlof
De door ons gewenste uitbereiding van het rouwverlof is akkoord en voor niet-familiaire binding zoeken we nog naar een passend beoordelingskader. Het geboorteverlof wordt uitgebreid naar (mede)verzorgenden / ‘regenbooggezinnen’. Transitieverlof voor transgenders wordt niet via ziekte geregeld maar via óf een periode van bijvoorbeeld zes weken óf een maatwerkregeling in overleg met de Arbodienst. De gewenste aanvulling op het ouderschapsverlof tot 100% hebben we aangepast naar de startdatum van de wet (2-8-2021) in plaats van 1 januari 2022.

Regeling Vervroegd Uitreden (RVU)
Vakorganisaties hebben nogmaals hun voorgestelde punten bij de RVU aangegeven; het maximumbedrag van ruim 22.000,- euro bruto geldt voor een voltijd en naar rato voor een deeltijd medewerker mét een deelname-eis van 10 jaar werken in de sector inclusief verzekeraars met een eigen cao. Werkgevers zijn niet erg enthousiast over de RVU omdat de accountant een voorziening op de balans wil hebben voor wie gebruik van de RVU zou kunnen maken voor een periode van 3 jaar. Als alternatief hebben we de generatiepactregeling van 80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw voorgesteld maar die is gelijk door werkgevers afgeserveerd als niet passend.

Vervolg

De vijfde ronde onderhandelingen is donderdag 25 november de hele dag. Als laatste afspraak staat dinsdag 7 december in de gezamenlijke agenda. Gelet op waar we nu staan, vind ik dit best kort dag.

Pensioen

Cao-partijen hebben besloten dat de in de cao opgenomen premiebijdragen van de individuele beschikbare pensioenpremie (IDC-regeling) komend jaar niet omhoog gaan. Dit betekent dat de werknemersbijdrage voor 2022 niet stijgt. Ook roepen cao-partijen medewerkers op zich te verdiepen in hun pensioen, onder andere in verband met de lage rentestand. Meer informatie over dit onderwerp vind je op de site van de verzekeraars.

Volger

Zou je deze nieuwsbrief willen delen met je collega’s en ze ook willen wijzen op de mogelijkheid om volger te worden van De Unie? Zo blijven jouw collega’s ook op de hoogte van de ontwikkelingen. Ze kunnen gratis volger worden via www.unie.nl/volg-de-unie.

Contact

Heb je vragen of wil je wat met mij bespreken? Ik ben te bereiken via emanuel.geurts@unie.nl en via 06-5252 2074. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963. We helpen je graag!

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Verzekeringsbedrijven: Een update

In dit bericht informeren wij je over de cao-onderhandelingen verzekeringsbedrijven.   4e ronde cao-onderhandelingen De vorige onderhandeldagen stonden in het teken…

Verzekeringsbedrijven: update

In dit bericht informeren wij je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao Verzekeringsbedrijven.   Cao-onderhandelingen Onze verwachting was dat…

Word gratis lid