De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Verzekeringsbedrijven: Cao-onderhandelingen

29 september 2021

Afgelopen maandag 27 september was de tweede ronde onderhandelingen tussen De Unie, de andere vakorganisaties en de werkgeversdelegatie van de verzekeraars. Met deze nieuwsbrief informeer ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, je over het verloop van de onderhandelingen voor een nieuwe cao per 1 januari 2022. Op de agenda stonden de onderwerpen tijd- en plaatsonafhankelijk werken (TPOW), duurzame inzetbaarheid (DI) en het sociaal fonds. Ik licht de bespreking van de onderwerpen hieronder toe.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

TPOW

Vakorganisaties geven aan signalen te krijgen vanuit de leden dat niet iedere verzekeraar een TPOW-regeling heeft. Werkgevers ervaren geen probleem met de huidige kaderregeling TPOW en willen daarom de bestaande regeling houden. Wij willen een minimumregeling als vangnet in de cao als er geen regeling is bij een werkgever. Werkgevers willen dit niet. Het alternatief; in de cao-bijlagen ter informatie een modelregeling opnemen met de afspraak de uitwerking ervan komend jaar nader te onderzoeken, willen ze ook niet. Dat schiet niet op.

Ter voorbereiding voor de volgende bespreking over TPOW zou ik graag van je willen vernemen of én hoe het tijd- en plaats onafhankelijk werken bij jouw organisatie is geregeld. Graag ontvang ik je reactie via emanuel.geurts@unie.nl uiterlijk 22 oktober aanstaande. Alvast bedankt!

Sociaal fonds

De verzekeringsbranche heeft een sociaal fonds waarmee cao-gerelateerde projecten worden gefinancierd. De besluitvorming erover vindt plaats in ons paritaire kwartaaloverleg. De financiering van het sociaal fonds is nu punt van overleg. Welke onderwerpen/thema’s zijn er wel/niet branche breed en hoe financieren we die? Spelen ze ook bij de grote verzekeraars met een eigen bedrijfs-cao? Er is een driejarige sociale agenda voor de hele verzekeringssector en per cao-periode zijn er ook weer specifieke punten. Tot zover zitten werkgevers en bonden wel aardig hetzelfde te denken. Over de manieren om het sociaal fonds te financieren praten we de komende keer verder.

Duurzame inzetbaarheid

Vakorganisaties merken dat het er door de waan van de dag, werkdruk en targets soms bij inschiet om je naast de voor de functie verplichte opleidingen verder te ontwikkelen. Dit geldt ook voor de meer tijdgebonden (productie) afdelingen waar strak gestuurd wordt op de factor werktijd. En dat in een verder digitaliserende sector waar jouw persoonlijke ontwikkeling niet stil kan staan om duurzaam inzetbaar te blijven. Hoewel werkgevers aangeven dat er al voldoende geregeld is in de cao willen vakorganisaties extra ontwikkeltijd voor medewerkers. Wordt dus nog vervolgd.

Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

De huidige cao-regeling is door sociale partners geëvalueerd en vakorganisaties willen afspraken maken over een betere promotie ervan in de sector, een pro-rato-vergoeding voor deeltijders, een referte-eis van 10 jaar in de sector en het maximaal fiscaal vrijgestelde bedrag. Werkgevers hebben geen nieuw standpunt ten opzichte van hun eerdere standpunt en willen geen aanpassingen. Voor ons is aanpassing van de RVU-regeling belangrijk dus wij houden dit punt op de onderhandeltafel.

Diversiteit

Vakorganisaties willen een nieuwe afspraak maken over diversiteit in de cao. Werkgevers stelden voor om te verwijzen naar het door het Verbond getekende charter diversiteit. Vakorganisaties willen liever een eigen tekst gebruiken. Dit punt komt een volgende keer op de agenda terug.

De volgende ronde onderhandelingen is maandag 25 oktober ingepland. Dan komen de onderwerpen (ouderschaps)verlof, werkcode en dispensatie van de cao en pensioen aan de orde.

Contact

Heb je vragen of wil je wat met mij bespreken? Ik ben te bereiken via emanuel.geurts@unie.nl en via 06-5252 2074. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963. We helpen je graag!

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Verzekeringsbedrijven: Een update

In dit bericht informeren wij je over de cao-onderhandelingen verzekeringsbedrijven.   4e ronde cao-onderhandelingen De vorige onderhandeldagen stonden in het teken…

Verzekeringsbedrijven: update

In dit bericht informeren wij je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao Verzekeringsbedrijven.   Cao-onderhandelingen Onze verwachting was dat…

Word gratis lid