De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Verzekeringsbedrijven: Onderhandelingen nieuwe cao en lopende onderwerpen

04 augustus 2021
Donker geklede mensen lopen door gebouw met veel ramen waar de zon op schijnt.

Met deze ledenbrief informeer ik je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao, diverse lopende onderwerpen en mijn contactgegevens.

 

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Cao

De huidige cao voor het verzekeringsbedrijf loopt nog tot en met 31 december 2021. Hoewel dit nu nog ver weg lijkt, starten we in september met de onderhandelingen voor een nieuwe cao. We ontvangen graag suggesties voor onze voorstellenbrief vóór maandag 30 augustus aanstaande. De voorstellenbrief van De Unie krijgen de leden op maandag 6 september toegestuurd. Een week later, maandag 13 september starten de onderhandelingen tussen de vakorganisaties en werkgevers met het toelichten van de voorstellenbrieven. Vooralsnog staat de 13e september als een fysieke afspraak in de agenda. We gaan het zien of dit ook zo blijft of dat we online moeten gaan onderhandelen.

Diversen

  • In de lopende cao is een regeling opgenomen die vervroegd uittreden mogelijk maakt, de zogeheten RVU-regeling. Wat vind jij van de afgesproken regeling? Wordt er gebruik van gemaakt? Wil je me dit laten weten? Dit kan via mijn emailadres emanuel.geurts@unie.nl.
  • De huidige Sociale Agenda 2019-2021 eindigt dit jaar en vakorganisaties en werkgevers willen deze vernieuwen. Onder leiding van een externe begeleider gaan vertegenwoordigers van werkgevers en vakorganisaties vanaf maandag 30 augustus aan de slag met de Sociale Agenda voor 2022 en verder.
  • Vanuit de vorige cao 2020 is er een taskforce ingesteld voor het ontwikkelen van een nieuw, modern functie- en loongebouw. De daadwerkelijke ontwikkeling hiervan is verschoven naar de periode van de huidige cao (2021). De cao-partijen pakken dit na de zomervakantie op. Ik houd je op de hoogte van het vervolg.
  • Cao-partijen hebben ook een paritaire werkgroep pensioen opgericht om te onderzoeken wat het landelijke pensioenakkoord (voor zover bekend) voor onze cao betekent. De nadere wetgeving erover is recent uitgesteld door de Minister van Sociale Zaken. De werkgroep houdt de ontwikkelingen bij en adviseert de cao-partijen over het vervolg van het pensioendossier voor de verzekeraars in de branche.

Contact

Mijn collega Inge de Vries heeft jarenlang de collectieve belangen van de leden van De Unie in de verzekeringsbranche behartigd en ik volg haar nu op. Dan is het wel handig om mijn contactgegevens met je te delen. Per mail ben ik te bereiken via emanuel.geurts@unie.nl en telefonisch via 06-52522074. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons service center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851963. We helpen je graag!

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Verzekeringsbedrijven: Cao

Met dit bericht informeren wij over de uitslag van de gehouden stemmingen over het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao voor…

Word gratis lid