De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Verzekeraars: Update

20 mei 2022

In deze nieuwsbrief informeer ik, Emanuel Geurts (belangenbehartiger) je over de nieuwe sociale agenda, de stand van zaken van diverse cao-werkgroepen en de nieuwe pensioenwetgeving.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Sociale agenda

De vorige sociale agenda liep eind 2021 af en de sociale partners in de verzekeringssector wilden deze vernieuwen. Vertegenwoordigers van werkgevers en vakorganisaties zijn daar onder leiding van een externe begeleider mee aan de slag gegaan en het resultaat is er nu. De sociale agenda 2022 – 2024 bevat drie concrete punten die opgepakt worden, te weten diversiteit, herkennen van talent en arbeidsmobiliteit.

Cao-werkgroepen

In de cao hebben we een aantal studie-afspraken gemaakt waar sociale partners nu aan werken in verschillende cao-werkgroepen. De werkgroep arbocatalogus verdiept zich in de werkdruktemeter en wil de vernieuwde arbocatalogus nog opleveren voor de zomer. De werkgroep pensioen houdt zich onder andere bezig met de Wet Toekomst Pensioenen. De werkgroep vindt het belangrijk om met name de kleine en middelgrote bedrijven mee te nemen en (tijdig) van informatie te voorzien. Er wordt daarom een webinar georganiseerd voor de werkgevers waarin wordt uitgelegd wat de wet inhoudt en hoe je daar op kan anticiperen. Wellicht komt er ook nog één voor ondernemingsraden. De werkgroep functie- en loongebouw houdt zich bezig met het ontwikkelen van een nieuw, modern functie- en loongebouw. Het te ontwikkelen functie- en loongebouw komt in de plaats van de betreffende artikelen in de cao.

Pensioenwet

Het Kabinet heeft recent nieuwe pensioenwetgeving bekend gemaakt. De vakcentrale VCP (waar De Unie bij is aangesloten) heeft er een eerste reactie op gegeven https://www.vcp.nl/nieuwe-pensioenwet-fundament-is-gelegd/. De nieuwe wet vult de eerdere pensioenwet aan met concrete uitwerkingen van de twee pensioencontracten, te weten het flexibele – en het solidaire pensioencontract. Het wetsvoorstel wordt later dit jaar behandeld in de 2e en daarna 1e Kamer met de bedoeling om de wet op 1 januari 2023 in te laten gaan. Vanaf die datum kunnen cao-partijen overstappen naar één van de twee pensioencontracten. Of dit lukt, hangt niet alleen af van de politiek maar ook van de pensioenuitvoerders. Zij moeten de nieuwe wetgeving in hun systemen zetten om de keuzes van sociale partners uit te kunnen voeren. Vakorganisaties, werkgevers en de overheid hebben een website gemaakt om informatie te geven aan werknemer en werkgevers over pensioen. Je kunt alles vinden over het wetgevingsproces, beide pensioencontracten en vragen en antwoorden op https://www.werkenaanonspensioen.nl/.

Contact

Per mail ben ik te bereiken via emanuel.geurts@unie.nl en telefonisch via 06-5252 2074. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies? Neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963. We helpen je graag!

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Verzekeringsbedrijven: Cao

Met dit bericht informeren wij over de uitslag van de gehouden stemmingen over het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao voor…

Word gratis lid