De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Verslag periodiek overleg Achmea

30 september 2020

De Unie heeft regelmatig overleg met Achmea over verschillende onderwerpen die van belang zijn voor de medewerkers. Mede naar aanleiding van deze gesprekken is voortgang gemaakt in de discussie over de winstuitkering en over de thuiswerkvergoeding. Uiteraard staan onderwerpen als reorganisaties, pensioen en 34-urige werkweek ook op de agenda.

Winstuitkering en variabele beloning

Achmea heeft onlangs bekend gemaakt dat de winstuitkering en de variabele beloning over 2019 alsnog wordt uitbetaald. De Unie is blij dat deze langlopende discussie hiermee opgelost is. Wij hebben Achmea er steeds op gewezen dat de cao-bepaling hen geen ruimte biedt om de economische omstandigheden in 2020 mee te laten wegen in het besluit al dan geen winstuitkering over 2019 te betalen.

Thuiswerkvergoeding

Achmea heeft een thuiswerkregeling openbaar gemaakt, de ingangsdatum is vastgesteld op 1 oktober 2020. Het maakt onderdeel uit van de visie op het toekomstige hybride werken dat Achmea wil uitrollen.

De Unie heeft regelmatig bij jouw werkgever aangedrongen om de regels rondom thuis- en plaatsonafhankelijk werken te actualiseren. Ook hebben we voorbeelden van andere bedrijven in de sector aangedragen. Veel was uiteraard al goed geregeld omdat Achmea al een thuiswerkbeleid kende. Maar nu bijna iedereen fulltime thuiswerkt is het echt nodig om bijvoorbeeld het arbobeleid te herijken. Nu je verplicht thuiswerkt moet volgens de Arbowet jouw werkgever zorg dragen voor een gezonde werkplek. Hier kun je lezen wat de Arbowet hierover bepaald.

Achmea heeft deze nieuwe thuiswerkregeling éénzijdig vastgesteld, er zijn dus geen afspraken met De Unie over gemaakt. Mis je nog belangrijke onderdelen, laat het me dan weten. De Unie kan Achmea uiteraard helpen bij het verbeteren van het thuiswerkbeleid.

34-urige werkweek

De invoering van de 34-urige werkweek door Achmea komt dichterbij. De Unie heeft in het overleg de afgelopen maanden steeds een genuanceerd standpunt ingenomen. De uurlonen van parttimers gaan per 1 januari 2021 omhoog met 5,88% zonder dat zij uren inleveren. Dus voor deze collega’s is de 34-urige werkweek goed nieuws. Voor de anderen geldt ook dat de uurlonen stijgen met 5,88% echter zij leveren twee uur per week in. Hierdoor sta je feitelijk stil in je salarisontwikkeling. Als dit past in je eigen wens om minder uren te gaan werken en je kunt ook daadwerkelijk je ureninzet beperken, dan zul je dit als een prima afspraak ervaren.

Voor een groep collega’s is dit echter niet het geval. Sommigen kunnen zich de stilstand in het salaris niet veroorloven omdat bijvoorbeeld de huur en de inflatie wel stijgen. Voor anderen geldt dat de functie niet deelbaar is waardoor ze in de praktijk evenveel uren moeten blijven werken. Ook de inschatting dat korter werken leidt tot een hogere werkdruk is niet voldoende beantwoord door Achmea. De verplichte kostenbesparing van 10% die de meeste divisies moeten doorvoeren helpt ook niet bij deze discussie.

Boven-cao personeel

Achmea onderkent inmiddels dat er functies zijn die feitelijk niet in een kortere arbeidsduur kunnen worden uitgevoerd. Daarom heeft men ook een afwijkende regeling gemaakt voor de medewerkers in de salarisschalen boven de cao. Deze medewerkers moeten formeel naar een kortere werkweek, van 40 naar 38 uur. In de praktijk werken zij al meer dan 40 uur en in de praktijk zullen zij dit ook blijven doen. Achmea betaalt deze medewerkers een extra salarisverhoging en extra verlofuren om hen te compenseren voor het inkomensverlies als gevolg van de kortere werkweek. De Unie wil dat Achmea dezelfde regeling ook gaat toepassen voor medewerkers die een cao-functie hebben, maar feitelijk in dezelfde omstandigheden zijn als het boven-cao personeel. Dit wordt een belangrijk punt bij de volgende cao-onderhandelingen.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact met mij op. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of bel: 06-5252 2091.

[print_link]

Gerelateerde berichten

Achmea: Cao-enquête

In september zullen de onderhandelingen over de nieuwe cao Achmea starten. Achmea, De Unie en overige vakorganisaties hebben samen afspraken…

Achmea: Start cao-onderhandelingen

Na de zomer (eind september) zullen de onderhandelingen voor een nieuwe cao starten. Na de voor ons teleurstellende uitkomst van…

Achmea: open rekening

Afgelopen donderdag is Achmea geïnformeerd over de uitslag van onze mini-enquête over de tegemoetkoming van Achmea aan medewerkers voor toegenomen…

Word gratis lid