De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Verslag cao overleg verzekeringsbedrijven 30 juni 2020

01 juli 2020
Donker geklede mensen lopen door gebouw met veel ramen waar de zon op schijnt.

De bedrijfstakcao voor verzekeringsbedrijven loopt af op 31 december 2020. Op 30 juni zijn de onderhandelingen gestart. De eerste dag hebben alle partijen hun voorstellen voor de cao toegelicht en we hebben een besluit genomen over de premie voor de IDC-regeling.

Voorstellenbrief

De voorstellenbrief van De Unie kun je hier lezen. In overleg met de leden heeft De Unie gekozen voor een beperkt aantal wijzigingen. Waarbij we aansluiten bij de onderwerpen die in paritaire werkgroepen zijn voorbereid. Toegevoegd is de wens om afspraken te maken over tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

De loonvraag van De Unie is 3%. Dit is iets hoger dan met de leden is afgesproken omdat we het gat met de andere vakorganisaties niet te groot konden laten worden. Uitgangspunt van De Unie blijft dat we moeten streven naar een realistische salarisverhoging, passend bij de sector en de huidige economische situatie.

Standpunt werkgevers

De werkgevers streven naar 0% salarisverhoging. Zij verwijzen naar de te verwachten economische gevolgen van de Covid-19 crisis. Daarnaast wijzen de werkgevers erop dat de vorige cao voor veel bedrijven duurder is uitgepakt dan ingeschat. Met name het vitaliteitsverlof valt, volgens de werkgevers, duur uit.

Cao-onderhandelingen

De cao-onderhandelingen van 30 juni 2020 gingen vooral over de middelloon-pensioenregeling. Door de lage rente dreigt deze regeling zeer duur te worden voor regelingen die op 1 januari 2021 overgesloten moeten worden met de pensioenuitvoerder. Werkgevers en vakorganisaties zoeken samen naar een werkbare oplossing. Onze uitgangspunten liggen nog ver uit elkaar. Ook zijn cao-partijen in gesprek over de mogelijkheden om afspraken te maken over tijd- en plaatsonafhankelijk werken. De collectieve salarisverhoging is besproken, daar zijn cao-partijen voorlopig nog niet uit.

Pensioenpremie beschikbare premieregeling

In de cao is opgenomen dat cao-partijen voor 1 juli 2020 een besluit nemen over de premiestaffel voor de beschikbare premieregeling. Dit is dus niet voor alle pensioenregelingen relevant.

De premiestaffel die de cao als minimum voorschrijft voor de beschikbare premieregelingen is gebaseerd op een rente van 1,85%. De rente is nu veel lager hierdoor is de pensioenopbouw in de beschikbare premieregeling feitelijk te laag. Virtueel ontstaat eigenlijk een opbouwkorting. De Unie vindt het belangrijk om de sector hierover goed te informeren. Daartoe laten cao-partijen berekeningen maken die we zo snel mogelijk zullen verspreiden.

Cao-partijen hebben besloten de minimumregeling in de cao niet aan te passen. Cao-partijen hebben opnieuw besloten om de huidige staffel en werknemersbijdrage te continueren. De staffel van de premiebijdragen pensioen wordt tot en met 31 december 2020 niet aangepast. Dat betekent dat contracten die ingaan of worden gewijzigd per 1 januari 2021 de huidige staffel kunnen toepassen. Bedrijven kunnen met hun ondernemingsraad afspreken een betere premiestaffel toe te passen, zolang aan de minimumvereisten van de cao wordt voldaan.

Vervolg overleg

Op 14 juli 2020 heeft De Unie het volgende cao-overleg. We hebben afgesproken dit overleg te reserveren voor de onderhandelingen over de pensioenregeling (middelloonregeling variant).

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact met mij op. Je kunt mij bereiken via e-mail: inge.de.vries@unie.nl of telefonisch: 06-5252 2091.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Verzekeringsbedrijven: Een update

In dit bericht informeren wij je over de cao-onderhandelingen verzekeringsbedrijven.   4e┬áronde cao-onderhandelingen De vorige onderhandeldagen stonden in het teken…

Verzekeringsbedrijven: update

In dit bericht informeren wij je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao Verzekeringsbedrijven.   Cao-onderhandelingen Onze verwachting was dat…

Word gratis lid