De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Uitvaartbranche – Onderhandelingsresultaat

15 januari 2020

Eind 2019 vond de laatste onderhandelingsronde plaats over de nieuwe cao. Het resultaat van de onderhandelingen is hier te lezen. De tekst spreekt voor zich.

 

Het woord is nu aan de leden! De leden van De Unie hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen.

Kaderleden / contactpersonen

Voor De Unie van groot belang zijn de leden die willen en kunnen functioneren als schakel tussen de belangenbehartiger en de leden. Dat kunnen ook leden zijn die in de diverse ondernemingsraden zitten. Daarom zijn wij altijd op zoek naar kaderleden.

Zijn er vragen over de onderhandelingen of een mening geven neem dan contact met de belangenbehartiger, John Kapteijn,  via e-mail john.kapteijn@unie.nl of bel  06-5252 2067.

Word gratis lid