De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Uitslag ledenraadpleging cao Rijk

01 november 2021

Aangezien de meerderheid van de leden voor het onderhandelingsresultaat heeft gestemd, gaan de AC Rijksvakbonden, waarbij De Unie is aangesloten, akkoord met het reeds gecommuniceerde resultaat.

 

 

Dit geldt ook voor de andere bonden. Dit betekent dat jouw arbeidsvoorwaarden per 1 januari jongstleden wijzigen conform de nieuwe cao.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

De hoofdlijnen van het akkoord betreft de salarisverhoging en een eenmalige uitkering. Met de salarisbetaling in december betaalt de werkgever Rijk zowel jouw loonsverhoging van 2% over de maanden juli tot en met december en een eenmalige brutobedrag van € 300,- indien je 36 uur per week werkt.

Contact

Zijn er vragen over dit bericht neem dan contact op met Harry van Herpen via e-mail harry.van.herpen@unie.nl 

 

[print_link]

Word gratis lid