De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Triodos: Sociaal plan stemmen over verlenging tot 2026

03 juli 2024

 

In 2022 hebben we met Triodos een sociaal plan afgesloten dat loopt tot het einde van dit jaar. We hebben hierover regelmatig evaluatiegesprekken gevoerd met jouw werkgever, daarover lees je hieronder meer. Triodos wil het sociaal plan graag verlengen met 1 jaar, tot 1 januari 2026. Ze doen daarvoor drie wijzigingsvoorstellen, ook daarover lees je hieronder meer. Je vindt hier het volledige sociaal plan. Onze leden mogen over de verlenging van het sociaal plan hun stem uitbrengen, zij hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Ben jij nog geen lid maar wil je meestemmen? Klik dan hier.

 

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Evaluatie van het sociaal plan

Tijdens onze laatste evaluatie afgelopen april zaten er nog drie Nederlandse collega’s in het mobiliteitscentrum en hadden er al 6 van de 7 eerdere Nederlandse collega’s vanuit het mobiliteitscentrum meteen een nieuwe baan gevonden.

De behoefte aan communicatie verschilt, omdat men op verschillende momenten in verschillende stages zitten, er zijn meerdere waves. Daar wordt zoveel mogelijk op ingespeeld door communicatie vanuit verschillende programma’s, communicatie vanuit managers, HR en de inzet van TOM connectors. Dit zijn willekeurige collega’s, die geen teamlid, OR-lid of HR- medewerkers zijn, maar wel alle informatie hebben over de routes. Dit is om ervoor te zorgen dat de medewerkers die worden geraakt door het sociaal plan op meerdere plekken terecht kunnen tijdens dit proces.

De wijzigingsvoorstellen:

Wijzigingsvoorstel 1
Artikel 4.4, 3de alinea. Daar staat; ‘Indien binnen een maand na de schriftelijke aanzegging duidelijk is dat binnen een redelijke termijn geen mogelijkheden tot interne herplaatsing bestaan, ontvang je een vaststellingsovereenkomst.’

In de praktijk blijkt het soms nog niet duidelijk of er herplaatsingsmogelijkheden binnen een redelijke termijn zijn. Triodos stelt daarom voor deze zin te wijzigen naar; ‘Indien en voor het geval dat binnen een maand na de schriftelijke aanzegging duidelijk is dat binnen een redelijke termijn geen mogelijkheden tot interne herplaatsing bestaan, ontvang je een vaststellingsovereenkomst’.’

Wijzigingsvoorstel 2
2. Artikel 5.1, 2de alinea een na laatste zin. Daar staat; ‘Deze redelijke termijn begint te lopen op het moment van aanzegging van boventalligheid en duurt zes maanden.’. Triodos wil van deze zes maanden acht maanden maken. De herplaatsingstermijn bestaat namelijk uit de 2 maanden voorafgaand aan de feitelijke boventalligheid en daarna nog 6 maanden. Dat is dus 8 maanden in totaal.

Wijzigingsvoorstel 3
Artikel 5.1, 3de alinea. Daar staat; ‘Daarbij wordt gekeken naar onder meer motivatie, kennis en ervaring’. Triodos stelt voor het woord ‘motivatie’ eruit te halen. Kennis en ervaring sluit aan bij de wettelijke definitie van een passende functie en de motivatie komt al aan bod bij het belangstellingsregistratieformulier en het herplaatsingsgesprek (o.a. artikel 4.3).

Wat vindt De Unie

De Unie is positief over de inhoud en de werking van het sociaal plan. We hebben tot op heden geen enkel negatief geluid teruggekregen van onze leden. Wij zien ook geen problemen in de wijzigingen die de werkgever voorstelt. Heb jij toch op- en of aanmerkingen, maar heb je ons dat nog niet laten weten? Neem dan vooral contact op via onderstaande contactgegevens en laat je stem horen.

Contact

Heb je nog andere vragen naar aanleiding van dit bericht? Of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact op met de nieuwe belangenbehartiger, Mandy Raaijmakers. Dit kan door een e-mail te sturen naar: mandy.raaijmakers@unie.nl of bel via telefoonnummer 06-52522049.

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid