De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Technische Groothandel: Onderhandelingsresultaat bereikt

17 februari 2020

Het heeft lang, eigenlijk veel te lang geduurd voor er een resultaat bereikt is voor de cao in de Technische Groothandel. Zoals eerder gemeld, zou ik de leden het definitieve akkoord sturen. Deze is hier te lezen. Nadat we het akkoord bereikt hadden moest alles nog netjes en duidelijk opgeschreven worden. Dat heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Maar ook daar zijn we uitgekomen.

Het ging vooral over de pilot werktijden en toeslagen. De gedachte van de WTG was dat het voldoende zou zijn als een werkgever dit met de OR of PVT zou regelen en dat dan de vaste commissie ja zou zeggen. Vanuit De Unie begrijpen we heel goed dat er eerst door de werkgever met de OR gesproken wordt over het nut en de noodzaak van zo een pilot als het om de roosters en werktijden gaat. Echter, als het gaat om de toeslagen, het geld van de medewerker dus, moet wat ons betreft de vakbond daar ook bij aanschuiven. Na veel heen en weer gesproken te hebben zijn we hier toch goed uitgekomen.

Naast de salarisverhoging en de looptijd zijn er afspraken gemaakt over de volgende andere zaken. Onderstaand op hoofdlijnen de verschillende onderwerpen. Voor de gehele tekst verwijs ik de leden graag naar het hier te lezen akkoord.

  • Werktijden en toeslagen. Er is afgesproken dat een werkgever na overleg met de OR en vakbonden een verzoek tot een pilot in kan dienen bij de vaste commissie om deze in te voeren. Hoe de pilot eruit komt te zien is aan die partijen om daar met een goed voorstel te komen. Uiteraard zullen wij als De Unie dan wel kijken wat de werknemers ervan vinden en hoe het geregeld gaat worden met de toeslagen. Deze moeten wel met elkaar in verhouding blijven staan.
  • Duurzame inzetbaarheid en seniorendagen. Hiervoor geldt hetzelfde als bovenstaande. Hier zou bijvoorbeeld de 80/90/100 variant ingevoerd kunnen worden met als uitruil de seniorendagen, maar ook daarvan zien we graag eerst een goed voorstel dat we moeten beoordelen of dit de toets der kritiek kan doorstaan.
  • Voor de uitzendkrachten hebben we ook een afspraak gemaakt. Vanaf dag één moet de uitzendkracht dezelfde beloning krijgen als de vaste medewerker. Ook wat de leeftijd en functie betreft.
  • Pensioen is een punt dat ook al jaren sluimerend op de agenda staat zonder dat er echt iets mee gebeurt. We gaan nu trachten hier een stap verder mee te komen.
  • Zie voor de overige onderwerpen het akkoord.

Zoals te lezen is zijn we erin geslaagd de verslechteringen van tafel te halen en toch een redelijke loonsverhoging af te spreken. Al met al zijn we tevreden over het behaalde resultaat. Het woord is nu aan de leden of die ook tevreden zijn. De leden hebben een uitnodiging ontvangen om hun stem uit te brengen.

Zijn er vragen of opmerkingen, stuur dan een e-mail naar de belangenbehartiger gerard.van.der.lit@unie.nl.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid