De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Tata Steel: Onderhandelingsresultaat bereikt

12 april 2022

Op 6 april 2022 was onze laatste geplande onderhandelingsdag. We zijn op die dag niet nader tot elkaar gekomen. De onderhandelingen waren vastgelopen.

 Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Ik, belangenbehartiger Hans Korver, had daarom een ultimatumbrief opgesteld en klaarliggen, en ook de uitnodiging voor een driekwartvergadering. De bedoeling was de uitnodiging voor deze vergadering op maandag 11 april 2022 aan jou en de andere Unieleden bij Tata Steel te sturen.

Toch verder onderhandeld: onderhandelingsresultaat bereikt

Echter, afgelopen weekend kwam er beweging in de zaak. Op zondagavond werd duidelijk dat Tata Steel ons een verbeterd loonbod wilde voorleggen. De Unie en haar collegabonden hebben toen in allerijl hun agenda voor maandagmiddag leeg geveegd. We zijn weer met elkaar aan tafel gegaan.

Dit heeft uiteindelijk geleid tot een onderhandelingsresultaat. De hoofdpunten van het onderhandelingsresultaat kun je hier lezen.

We hebben ook over een aantal andere, kleinere, punten overeenstemming bereikt. Dat uitgewerkte onderhandelingsresultaat ontvang je wanneer wij de stemming over het onderhandelingsresultaat openzetten.

Uitnodiging ledenvergadering

Het onderhandelingsresultaat is moeizaam tot stand gekomen. En we hebben niet onze gehele inzet gerealiseerd. Daarom lijkt het me goed om in een ledenvergadering een toelichting te geven op het bereikte onderhandelingsresultaat. Ook biedt de ledenvergadering je de gelegenheid mij vragen te stellen over het resultaat en over het proces hoe dat tot stand is gekomen.

Ik nodig de leden daarom van harte uit voor de ledenvergadering op donderdag 14 april om 14:15 uur in zaal 6 van het Dudokhuis.

Ik zie je graag dan!

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met me op. Ik ben bereikbaar op hans.korver@unie.nl en op 06-5252 2073.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid