De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Stemming cao Achmea

06 januari 2020

De Unie heeft de cao Achmea ter stemming voorgelegd. Aan de leden hebben we gevraagd om hun mening te geven. Door de vakantieperiode zijn sommige Unieleden er wellicht nog niet aan toegekomen. Daarom hebben de Unie-leden een herinnering ontvangen. De Unie-leden kunnen alsnog een stem uitbrengen. Lees hier het onderhandelingsresultaat nog eens na.

Stemtermijn

De Unie telt op dinsdag 7 januari 2020 om 16.00 uur de stemmen.

Zijn er vragen?

Zijn er vragen over het onderhandelingsresultaat, neem dan contact met mij, belangenbehartiger Inge de Vries, op. Ik ben telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 06-5252 2091 of mail naar inge.de.vries@unie.nl.

Gerelateerde berichten

Achmea: Cao-enquête

In september zullen de onderhandelingen over de nieuwe cao Achmea starten. Achmea, De Unie en overige vakorganisaties hebben samen afspraken…

Achmea: Start cao-onderhandelingen

Na de zomer (eind september) zullen de onderhandelingen voor een nieuwe cao starten. Na de voor ons teleurstellende uitkomst van…

Achmea: open rekening

Afgelopen donderdag is Achmea geïnformeerd over de uitslag van onze mini-enquête over de tegemoetkoming van Achmea aan medewerkers voor toegenomen…

Word gratis lid