De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Sociaal Plan NN Group

15 april 2020

De Unie heeft bij NN-group een sociaal plan afgesloten en dat is een groot goed. Maar we moeten ons wel realiseren dat dit sociaal plan is afgesloten toen de arbeidsmarkt goed was en medewerkers de verwachting hadden snel een andere baan te kunnen vinden als ze in een reorganisatie boventallig werden. Inmiddels zijn de tijden wel veranderd.

 

Veranderende omstandigheden

Dit leidt ertoe dat verschillende leden inmiddels contact met De Unie hebben opgenomen. Op hun verzoek heeft De Unie gesproken met NN-group en de zorgen van deze werknemers overgebracht.

  • De Unie heeft aandacht gevraagd voor de veranderende arbeidsmarkt. Op dit moment zijn er nauwelijks vacatures, ook netwerkgesprekken worden afgezegd.
  • De Unie wil bespreken hoe door NN-group boventallige medewerkers tegemoetgekomen kunnen worden. Een ontslag leidt altijd tot een onzekere situatie, maar deze collega’s zijn onverwacht voor een nog veel groter probleem geplaatst. Vacatures worden ingetrokken, opleidingen en omscholing kan niet worden gestart en zelfs netwerken is op dit moment zeer lastig.

Daarnaast heeft De Unie ook erop aangedrongen om op dit moment niet meer reorganisaties door te voeren. Wij hebben bij verschillende bedrijven hierover al afspraken gemaakt. Dit is in het belang van de betrokken medewerkers. Maar ook van het bedrijf zelf. Op dit moment is het niet goed mogelijk om goed uitgebalanceerde besluiten te nemen door gebrekkige overlegmogelijkheden (Teams heeft zijn beperkingen). Ook is nog helemaal niet bekend wat de effecten van de huidige crisis op de economie zullen zijn.

Maatregelen NN-group

NN-group heeft aangegeven bereid te zijn extra inspanningen te doen binnen de grenzen van het sociaal plan. Ook heeft de werkgever de begeleidingsbureaus gevraagd extra inspanningen te doen om de begeleidingstermijn van het sociaal plan een zo goed mogelijke invulling te geven. Ook wordt door het Career Centre (recruitment) intensiever geprobeerd interne vacatures door interne medewerkers in te laten vullen. Bij NN-group staan ongeveer 200 vacatures open.

Standpunt De Unie

Uiteraard is het prettig dat de werkgever deze inspanningen verricht, het signaal van De Unie is vlot opgepakt. Of met deze stappen voldoende resultaat wordt bereikt kunnen we nu nog niet beoordelen. Op 29 april heeft De Unie periodiek overleg met de werkgever. We bespreken dan hoe het Career Centre (recruitment) de boventallige collega’s extra helpt om in aanmerking te komen voor interne vacatures.

  • De Unie wil graag in ieder geval een streefcijfer afspreken, hoeveel procent van de interne vacatures moeten in ieder geval intern vervuld worden. Maar uiteraard spreken we eerst met het Career Centre en vragen naar hun visie op het vergroten van de interne plaatsingsmogelijkheden.
  • Werknemers die nu boventallig zijn verwachten dat hun werkgever de opvang van de nadelige situatie eerlijker verdeeld tussen werknemer en werkgever. De Unie bespreekt op 29 april hoe de inspanning van NN-group is ontvangen door de boventallige werknemers.
  • De Unie heeft gepleit voor een reorganisatie-stop. Het is in eerste instantie aan de medezeggenschap om met NN-group af te spreken welke reorganisaties doorgezet moeten worden en welke uitgesteld moeten worden.

Contact

De Unie is telefonisch en per e-mail bereikbaar. Heb je vragen over dit bericht of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact met mij op telefonisch: 06-5252 2091 of per e-mail: inge.de.vries@unie.nl.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

NN Group: Cao-overleg uitgesteld

Op 27 november 2023 heb ik je geïnformeerd dat op 30 november de laatste cao-onderhandelingen bij NN worden gehouden. Helaas…

Verslag webinar De Unie

De Unie overlegt met NN over de nieuwe cao. Deze onderhandelingen zijn in een eindfase. Na de onderhandelingen van 14…

Word gratis lid