De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Signify: Informatiebijeenkomst nieuwe pensioenregeling

27 september 2022

De Unie is samen met de gezamenlijke vakbonden, werkgevers Philips en Signify in overleg om te kijken hoe een pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel eruit zou moeten komen te zien. Jij hebt daarin straks uiteindelijk het laatste woord.

 

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Ook al is er nog veel onduidelijk, immers de wet ligt nog in behandeling bij de Tweede Kamer, willen we je alvast informeren over de contouren van de (on)mogelijkheden in het nieuwe stelsel. Maar ook over risico’s en valkuilen.

Hiertoe organiseren wij samen met de andere vakorganisaties een drietal bijeenkomsten.

  • Dinsdag 4 oktober van 19.30 – 22.00 uur in Eindhoven, Van der Valk Hotel,
    Aalsterweg 322.
  • Woensdag 5 oktober van 19.30 – 22.00 uur in Drachten, Van der Valk Hotel,  Lavendelheide 4
  • Maandag 10 oktober van 19.30 – 22.00 een digitale bijeenkomst via teams

Voor de digitale bijeenkomst is het nodig om je bij je eigen vakbond aan te melden zodat je de deelnamelink ook toegestuurd krijgt. Aanmelden kan via suat.koetloe@unie.nl

De pensioenadviseur van de vakbonden, Erwin Bosman zal de bijeenkomsten inhoudelijk verzorgen door middel van een presentatie en natuurlijk een vragenrondje.

Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met de belangenbehartiger Suat Koetloe via suat.koetloe@unie.nl of door te bellen met 06-52552 2061.

 

print_link]

Gerelateerde berichten

Signify: Wet toekomst pensioenen (Wtp)

In de afgelopen periode hebben we de leden verschillende keren geïnformeerd over de lopende gesprekken met Philips, het Philips Pensioenfonds…

Word gratis lid