De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Signify: Aangekondigde maatregelen

03 april 2020

Allereerst hoop ik dat je niet geveld bent door het coronavirus en dat jij en je naasten de huidige situatie op een gezonde manier doorstaan. Er gebeurt veel en maatregelen die de overheid treft zijn merkbaar voor iedereen. Het belangrijkste is natuurlijk om die maatregelen na te leven en de gedragslijnen van het RIVM te volgen. De Unie doet dat ook en mede hierdoor zijn wij in staat om er in deze onzekere periode voor jou te zijn.

Door alle maatregelen rond het coronavirus staat de economie onder druk. Dit betekent veel voor jou, je werk en je werkgever. Ik kan me voorstellen dat de gevolgen voor jou niet direct te overzien zijn en dat dit leidt tot onzekerheid en veel vragen. Onze speciale website (https://www.unie.nl/corona-nieuws) geeft veel actuele informatie over de diverse maatregelen en de gevolgen daarvan: voor jou, je werk en je inkomen. Ik wil je vragen deze link te delen in je eigen sociale netwerken. In deze tijd wil De Unie er namelijk voor iedereen zijn. Voor jou, maar voor ook je collega’s, familie, vrienden en buren.

Begin deze week is De Unie geïnformeerd over de maatregelen die Signify wereldwijd heeft aangekondigd ten gevolge van het coronavirus. Dat zijn: uitstel van de uitvoering van de “Merit” tot oktober 2020. En de medewerker 20% minder laten werken door vrijwillig onbetaald verlof op te nemen. Hoewel De Unie zich kan voorstellen dat ook Signify, net als vele andere organisaties, nadelige gevolgen van de huidige crisissituatie kan ondervinden, ben ik, als belangenbehartiger, onaangenaam verrast over de manier waarop Signify dit heeft gecommuniceerd. De Unie is altijd bereid om met bedrijven in overleg te treden om het bestaan van bedrijven en behoud van de werkgelegenheid te waarborgen wanneer zich onvoorziene situaties voordoen.

Helaas werd De Unie heel laat door Signify op de hoogte gesteld om over de aangekondigde maatregelen te overleggen en het nut en de noodzaak hiervan te bespreken. In het gesprek dat De Unie deze week met Signify heeft gevoerd zijn er geen concrete argumenten aangegeven waardoor de uitvoering van bovengenoemde maatregelen zou moeten rechtvaardigen.

Op basis hiervan heeft De Unie de directie van Signify laten weten dat de aangekondigde maatregelen in strijd zijn met gemaakte afspraken, art. 5.7 lid 3 in de cao Signify. Op grond daarvan kan De Unie hiermee niet instemmen. Onbetaald verlof kan alleen maar op basis van vrijwilligheid plaatsvinden, zonder enige druk op de medewerkers uit te oefenen.

Mocht de werkgever zich hieraan niet houden dan kan elke medewerker die lid is bij De Unie zich beroepen op de naleving van de cao, via De Unie.

De Unie heeft een team van experts beschikbaar. Zij zitten elke werkdag van 8.00 tot 18.00 uur klaar om vragen te beantwoorden, regelingen uit te leggen en jou van advies te voorzien. Je kunt ze bereiken via sc@unie.nl en 0345-851 963.

Natuurlijk ben ik ook beschikbaar, telefonisch en per mail: 06-5252 2061 en suat.koetloe@unie.nl. Neem gerust contact met mij op om te laten weten hoe het met je gaat en waar ik je bij kan ondersteunen.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Signify: reorganisatie

Op woensdag 15 maart 2023 zijn we door jouw werkgever geïnformeerd over de aangekondigde reorganisatie bij de afdelingen Supply Chain Management…

Word gratis lid