De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Shell buiten-cao-ers organiseren zich

31 augustus 2022

In het prille begin van 2022 hebben een aantal medewerkers van Shell contact opgenomen met De Unie. Het gaat om medewerkers die niet onder de cao van Shell vallen, de zogenaamde buiten-cao-ers.

Maak gebruik van de speciale Shell aanbieding!

 

De buiten-cao-ers hebben zich georganiseerd

De medewerkers hebben zich sinds begin 2022 georganiseerd. Het groepje medewerkers dat contact met ons heeft gezocht heeft een eigen Yammer-pagina gemaakt waar ze de voortgang van haar gesprekken met HR en met De Unie deelt met de medewerkers van Shell. Daarnaast zijn er bijna 400 medewerkers lid geworden van De Unie. Jij bent ook lid van De Unie. Daarom ontvang je dit nieuwsbericht.

Een eerste ledenbericht, een kennismakingsgesprek met Shell HR

Het groepje buiten-cao-ers dat in direct contact staat met mij is gegroeid van 3 Shell-medewerkers tot 6 Shell-medewerkers. Zij vertegenwoordigen jou en je collega’s naar De Unie toe. Bovendien zijn zij voor mij de ogen en oren naar de werkvloer van de Shell buiten-cao-ers. In vakbondstermen noemen we deze directe contacten kaderleden. Sinds maart 2022 voorzie ik de kaderleden van advies hoe ze de onderwerpen waar het om gaat het beste bij de directie van Shell over het voetlicht kunnen brengen. Het initiatief van de kaderleden heeft ertoe geleid dat ze een aantal malen een gesprek hebben gehad met Emily van der Wyck en Wouter van der Heijde van HR. Omdat Shell nog niet concreet is ingegaan op de wensen van de buiten-cao-populatie, zijn de onvrede en de frustraties nog niet weg. Sterker nog, de buiten-cao-ers hebben zich de afgelopen maanden steeds meer georganiseerd als lid van De Unie of als volger van de interne Yammer-pagina.

Dat was voor Shell aanleiding om De Unie uit te nodigen voor een informeel kennismakingsgesprek, samen met een drietal kaderleden. In dat gesprek konden we tevens aangeven wat de hoofdpunten zijn van de wensen van de buiten-cao-ers. Het kennismakingsgesprek vond plaats op vrijdag 26 augustus 2022. Vanuit HR Shell waren daarbij aanwezig Emily van der Wyck, Wouter van der Heijde en Marloes Michon. Vanuit de buiten-cao-ers waren dat Leo van Driel, Karen Geris en Martijn van Winsen. Het gesprek was een informeel gesprek. Dat houdt in dat de inhoud van het gesprek niet gedeeld kan worden met degenen die niet bij het gesprek aanwezig waren. Dat lijkt misschien vreemd, maar zorgt er wel voor dat iedereen het comfort heeft om alles vrijuit te zeggen. Wij hebben dus de kernpunten van onze onvrede en wensen goed over het voetlicht kunnen brengen.

Die kernpunten zijn niet nieuw of een geheim. Het is immers waarover ik met de kaderleden sinds begin dit jaar in gesprek ben.

Waar gaat het over?

Ten eerste gaat het over dat de buiten-cao-ers er de laatste 14 jaar nauwelijks in salaris op vooruit zijn gegaan. Hun koopkracht is daarom danig achteruitgegaan, zeker nu de inflatie sinds een jaar stevig is. Wij vinden daarom dat Shell een ferme stap moet zetten hierin.

Het tweede belangrijke punt is de huidige merit-structuur. Er zijn meer bedrijven die een merit-structuur hebben die lijkt op die van Shell. Vaak zit daar als vaste component nog wel een verhoging met de CPI of de afgeleide CPI als vaste component in. Dat is bij Shell niet het geval. In beide situaties leidt een dergelijke opzet van het salaris altijd tot onvrede bij buiten-cao-ers. Omdat de cao-lonen doorgaans harder stijgen dan de salarissen van de buiten-cao-ers. Daarnaast past Shell de merit-structuur voor buiten-cao-ers niet overal hetzelfde toe. Zo past jouw werkgever de merit voor Sales anders toe dan voor niet-Salesmedewerkers.

Wij vinden een gelijke groei voor iedereen (cao, buiten-cao, Sales) rechtvaardiger. De beoordelingscyclus is er voor om op persoonlijk niveau te kunnen differentiëren in loongroei. Daarnaast geeft een salaris dat meer uit vaste componenten bestaat en minder uit variabele componenten meer rust aan de werknemer en geeft hem/haar meer mogelijkheden in het maatschappelijk verkeer (bijvoorbeeld bij het kopen van een huis). Wij pleiten er daarom voor dat Shell de huidige salarisstructuur voor de buiten-cao-ers herziet.

Naast deze twee punten spelen ook andere zaken – zoals een hoge werkdruk – mee in de onvrede van de medewerkers.

Hoe nu verder?

Bij verschillende bedrijven in Nederland bestaan er speciale cao’s voor hoger personeel. Nu is dat voor ons bij Shell geen doel op zich, maar kan wel helpen om het geheel aan arbeidsvoorwaarden van de buiten-cao-ers een gedegen en stabiele status te geven. Het voordeel is bovendien dat een cao periodiek opnieuw moet worden afgesproken. Dat maakt dat de arbeidsvoorwaarden van de buiten-cao-ers een structureel onderwerp van gesprek blijven.

Hoe het ook zij, de gesprekken met HR Shell hebben nog niet tot concrete resultaten geleid. Shell luistert goed naar ons, maar de ervaring van de afgelopen maanden leert mij dat die concrete resultaten er niet vanzelf snel komen.Ik ga daarom binnenkort met de kaderleden in overleg om af stemmen over de ideeën die ik heb voor de volgende stappen die we kunnen zetten. Zodra we daar keuzes in hebben gemaakt, informeer ik je daarover.

Maak gebruik van de speciale Shell aanbieding!

 

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met me op. Ik ben bereikbaar op hans.korver@unie.nl en op 06-5252 2073.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid