De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Scildon: sociaal plan

10 juni 2024

In dit bericht brengen we je op de hoogte van de onderhandelingen over een nieuw sociaal plan. Op vrijdag 7 juni 2024 hebben de vakorganisaties gesproken met de directeuren Pauline Derkman, René Tuitert en José de Kleine van HR. Kees Hilhorst en Jaap Jan Koelewijn van de OR waren erbij als toehoorders.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Nieuw voorstel directie  

In onze vorige nieuwsbrief van De Unie hebben we de verschillende standpunten van de vakorganisaties en de directie met betrekking tot de beëindigingsvergoeding toegelicht. Het directievoorstel kreeg echter te weinig steun vanuit de medewerkers. We hebben de directie toen geadviseerd om geen eindbod te doen, omdat dit de situatie alleen maar zou verslechteren. De directie heeft dit advies in overweging genomen en heeft nu een nieuw voorstel voor de vergoeding en de duur gepresenteerd.

De directie stelt nu voor om factor 1,8 toe te passen voor medewerkers tot 50 jaar en factor 2,0 voor medewerkers van 50 jaar en ouder. De motivatie hiervoor is dat sommige medewerkers er anders ten opzichte van het vorige sociaal plan op vooruit zouden gaan, terwijl anderen erop achteruit zouden gaan. Dit is een logisch en onvermijdelijk gevolg van de overstap van de kantonrechtersformule naar de transitievergoeding, waar we eerder in de onderhandelingen mee hebben ingestemd vanwege de gangbaarheid ervan in het ontslagsysteem. Het lijkt nu echter alsof wij een oneerlijk voorstel naar de medewerkers doen.

In plaats van een sociaal plan voor twee jaar stelt de directie nu voor om de looptijd te verkorten naar één jaar, met ingang van 1 januari 2024. In de praktijk betekent dit dat we het over een periode van slechts zes maanden hebben. Wij hebben eerder juist voorgesteld om de looptijd te verlengen naar drie jaar, om als werknemer langer rust en duidelijkheid te bieden met betrekking tot alle mogelijke aanpassingen die Scildon nog kan ondergaan. Voor ons is namelijk niet de vraag óf, maar wanneer en hoe de veranderingen zullen plaatsvinden.

De directie heeft aangegeven dat uit het recent gehouden medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt dat medewerkers behoefte hebben aan duidelijkheid en dat zij ook graag een nieuw sociaal plan willen. Op donderdag 13 juni is er een medewerkersbijeenkomst waar de directie haar nieuwe voorstel nader zal toelichten. Dit is een goed moment om vragen te stellen over de toekomst van Scildon en om je mening te vormen over het voorstel voor het sociaal plan.

Vervolg

Dinsdag 18 juni 2024 hebben we een nieuw overleg gepland om er verder over te spreken. Graag ontvangen we voor 18 juni een mening over de uitleg van de directie en het nieuwe voorstel. Laat het de belangenbehartiger Emanuel Geurts weten via email emanuel.geurts@unie.nl of bel 06-5252 2074.

Gerelateerde berichten

Scildon: sociaal plan

In dit bericht brengen wij  je op de hoogte van de onderhandelingen over een nieuw sociaal plan. Maandag 13 mei…

Scildon; sociaal plan

In dit bericht informeren wij je over de onderhandelingen van een nieuw sociaal plan. Dinsdag 30 april 2024 hebben De…

Word gratis lid