De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Scildon: sociaal plan

17 mei 2024

In dit bericht brengen wij  je op de hoogte van de onderhandelingen over een nieuw sociaal plan. Maandag 13 mei 2024 hebben De Unie en de andere vakorganisaties gesproken met directeuren Pauline Derkman, René Tuitert en José de Kleine van HR. Esther van Berkel en Jaap Jan Koelewijn van de OR waren daarbij aanwezig als toehoorders.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Waar staan we nu?

Op 30 april 2024 hebben we de laatste punten besproken en geconcludeerd dat we alleen nog over de vertrekvergoeding tot overeenstemming moesten komen. De directie stelde toen voor om tot 50 jaar factor 1.6 toe te passen en voor 50 jaar en ouder factor 1.8. Vakorganisaties hebben daarna aangegeven dat dit te laag is en een factor 2 voor iedereen op tafel gelegd met de woorden: “dat dit het dan wel is”.

Daarna heeft de directie tijd genomen om zich hierover te beraden. De uitkomst van dit beraad was dat de directie niet akkoord gaat met het voorstel van factor 2 voor alle medewerkers. De directie was bereid nog één stap te doen en heeft ons per mail twee voorstellen gedaan, te weten:

  1. Een factor 1.6 voor medewerkers tot en met 55 jaar en een factor 2.0 voor medewerkers van 56 jaar en ouder OF
  2. Een factor 1.8 voor alle medewerkers.

De vakorganisaties hebben daarna onderling contact gehad, met de OR en ook met de achterban. De oproep van de OR aan alle medewerkers om hun mening te laten horen, heeft duidelijk gewerkt! Vakorganisaties hebben de directie per mail laten weten niet mee te gaan in hun voorstel en bij ons laatste standpunt te blijven.

Op maandag 13 mei 2024 hebben we dit in een online bijeenkomst ook nader toegelicht. Er is simpelweg weinig tot geen draagvlak voor het standpunt van de directie over de vertrekregeling. Als er sprake is van een reorganisatie met gedwongen ontslag, dan moet dit op een nette manier gebeuren. Men ervaart het alsof zij met het directievoorstel de ‘rekening’ moeten betalen. Er klinkt onvoldoende (h)erkenning en waardering voor de jarenlange loyale inzet bij Scildon vanuit de directie.

Vervolg

Vakorganisaties hebben geadviseerd om nu niet een eindbod op tafel te leggen omdat dit de situatie alleen maar zou verslechteren. De directie realiseert zich dat zij nu niet verder kan en gaat zich hierop beraden. Op vrijdag 7 juni 2024 gaan we (digitaal) weer met elkaar in gesprek over het vervolg.

Wat vind jij?

Het laatste directievoorstel is gecommuniceerd. De belangenbehartiger Emanuel Geurts verneemt graag wat de leden, werkzaam bij Scildon, vinden. Laat het hem weten via emanuel.geurts@unie.nl of bel hem via 06-52522074. Hij gaat vertrouwelijk met de input om.

 

Gerelateerde berichten

Scildon: sociaal plan

In dit bericht brengen we je op de hoogte van de onderhandelingen over een nieuw sociaal plan. Op vrijdag 7…

Scildon; sociaal plan

In dit bericht informeren wij je over de onderhandelingen van een nieuw sociaal plan. Dinsdag 30 april 2024 hebben De…

Word gratis lid