De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Scildon; sociaal plan

01 mei 2024

In dit bericht informeren wij je over de onderhandelingen van een nieuw sociaal plan. Dinsdag 30 april 2024 hebben De Unie en de andere vakorganisaties onderhandeld met directeuren Pauline Derkman, René Tuitert en José de Kleine van HR. Esther van Berkel en Jaap Jan Koelewijn van de OR waren daarbij aanwezig als toehoorder.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Personeelsbijeenkomst

Tijdens de laatste personeelsbijeenkomst heeft de directie het (persbericht over het) jaarverslag 2023 toegelicht én een doorkijkje gegeven over de toekomst van Scildon. Nu de ORV niet meer verplicht is bij het afsluiten van een hypotheek heeft Scildon last van de prijsmarkt die er is ontstaan. De directie neemt een periode van twee jaar om passende maatregelen te nemen. Hun boodschap dat er een noodzaak tot verandering is, is volgens de directie, HR en OR wel overgekomen bij het personeel. Het personeel wil – als het nodig zou zijn – wel dat er dan op een nette manier afscheid wordt genomen van de medewerkers. We hebben het lang gehad over de reacties van het personeel, het jaarverslag, de noodzaak tot verandering, de toekomstscenario’s en de komende periode van twee jaar voor Scildon.

Reactie werkgever op inzet vakorganisaties

De vakorganisaties hebben bij de vorige onderhandelingsronde een gezamenlijke inzet geformuleerd op basis van de feedback van de achterban en gesprekken met de OR. De directie heeft daar vervolgens op gereageerd. Over deze reactie zijn we verder gaan onderhandelen tijdens deze laatste ronde.

De directie wil – gezien de veranderende markt, een nieuwe branche-cao per januari 2025 met mogelijke salarisverhogingen, in- en externe factoren – een sociaal plan met een looptijd van rond de twee jaar. De precieze duur vanaf januari 2024 is nog nader te bepalen maar daar komen we samen wel uit.

Scildon wil aansluiten bij de huidige berekening van de transitievergoeding. De voorgestelde factoren per leeftijdsgroep (factor 2 en factor 2,5) zijn voor Scildon niet realistisch. Ook niet gezien het totale pakket aan vergoedingen in het sociaal plan. De directie stelde voor om tot 50 jaar factor 1.6 toe te passen en voor 50 jaar en ouder factor 1.8. De vakorganisaties hebben Scildon daarop laten weten dat dit te laag is en een factor 2 voor iedereen op tafel gelegd met de woorden “dat dit het dan wel is”. Dit in combinatie met het feit dat wij verder met alle directievoorstellen akkoord gaan. De directie sprak haar waardering uit voor de duidelijkheid en neemt twee weken de tijd om zich te beraden.

Vervolg

Maandag 13 mei 2024 hebben we een kort digitaal overleg gepland om te concluderen of we wel of niet een nieuw sociaal plan hebben bereikt met elkaar. Als dit het geval is, komen wij daarna bij de leden op terug om hun stem erover op te halen.

Wat vind jij?

Nu de visie van de directie op de toekomst van Scildon en het sociaal plan is gecommuniceerd. De belangenbehartiger Emanuel Geurst verneemt graag wat de leden, werkzaam bij Scildon, vinden. Laat het hem weten via emanuel.geurts@unie.nl of bel hem via 06-52522074. Hij gaat vertrouwelijk met de input om.

Gerelateerde berichten

Scildon: sociaal plan

In dit bericht brengen we je op de hoogte van de onderhandelingen over een nieuw sociaal plan. Op vrijdag 7…

Scildon: sociaal plan

In dit bericht brengen wij  je op de hoogte van de onderhandelingen over een nieuw sociaal plan. Maandag 13 mei…

Word gratis lid