De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Schiphol Airport Retail (SAR) sluit een nieuwe cao

05 september 2022

In juni dit jaar heeft SAR met de vakbonden De Unie en de FNV een akkoord bereikt
over een nieuwe cao. Wat SAR betreft een mooi resultaat waarbij de oude CAO het
uitgangspunt was en er op meerdere onderdelen verbeteringen zijn bereikt. “We zijn
heel blij met het feit, dat we weer een CAO konden sluiten die aangepast is aan de
behoefte van onze medewerkers.” aldus Simon Asmus, Managing Director van
Schiphol Airport Retail.

Voor Asmus en dus SAR was het van groot belang een CAO te sluiten, die de behoefte van alle medewerkers omarmt. SAR heeft daarom gekozen om samen met De Unie een traject te volgen waarbij een onderzoeksbureau de behoeftes van alle
medewerkers in kaart heeft gebracht. Dit was belangrijke input voor de gesprekken
aan de CAO- onderhandelingstafel. Ook FNV heeft een enquête uitgezet die door
leden en niet leden is ingevuld. De uitkomst van deze cao-gesprekken is vervolgens
aan alle medewerkers voorgelegd in een referendum. Ruim 63,25% van alle
medewerkers heeft aan het referendum deelgenomen en 84% heeft positief gestemd.

De meest belangrijke punten die afgesproken zijn:
De loonsverhoging van 5% wordt in 3 stappen doorgevoerd: 2,5% per 1 juni 2022, 1% in maart volgend jaar, gevolgd door nog eens 1,5% in juni. De feestdagentoeslag wordt verhoogd van 100% naar 150% en ook de reiskosten worden verhoogd naar € 0,19 per kilometer. Daarnaast is er veel aandacht voor de vitaliteit van de medewerkers. Naast een maandelijks sport budget is ook een generatie pact opgenomen in de nieuwe CAO.

Niet alleen de medewerkers waren blij met de uitkomst van de gesprekken, maar ook de vakbonden. Margje van der Woude, bestuurder FNV Handel: ‘Ik ben blij met deze afspraken, het is echt een mooi resultaat.”
Huug Brinkers, belangenbehartiger bij vakbond De Unie, is vooral ook erg tevreden
over de inbreng van zoveel medewerkers en de betrokkenheid van de
ondernemingsraad. ‘De duidelijke – en positieve uitslag van de stemming onder de
medewerkers van SAR illustreert het succes van deze werkwijze. En daar mogen we
best een beetje trots op zijn’, aldus Huug Brinkers.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid