De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Reorganisatie bij DSM

01 september 2020

De Unie is op 31 augustus 2020 geïnformeerd door de directie van DSM over de aangekondigde reorganisatie bij DBC (DSM Biotechnology) en DMSC (DSM Materials Science Center) wereldwijd. Als reden hiervoor gaf de werkgever aan dat DBC de afgelopen periode 5 miljoen verlies heeft geleden. Tevens is er tekort aan goed gekwalificeerd technisch personeel in laboratoriums. De door coronacrisis ontstane situatie in de wereld schijnt ook negatieve gevolgen te hebben gehad op de slechte resultaten van DBC.

Volgens de werkgever gaat het niet alleen om de kostenbesparing maar ook de herstructurering bij DBC. Hierdoor wil de werkgever meer medewerkers in laboratoriums en minder personeel op kantoren. Om die reden wil de werkgever een nieuwe organisatiestructuur met nieuwe functies creëren. Ten gevolge van deze reorganisatie verwacht de werkgever dat 50-tal fte’s boventallig zullen worden. In deze presentatie kun je meer hierover lezen.

Voor wat betreft de reorganisatie bij DMSC wil de werkgever 25 tot 30 miljoen euro besparing realiseren tot eind volgend jaar. Hierdoor is de werkgever van plan een sterkere en beter functionerende organisatie te bereiken die toekomstbestendig is. Dit heeft gevolgen voor de werkgelegenheid van 156 medewerkers wereldwijd. In Nederland zal dit gevolgen hebben voor 85 medewerkers, met name in Limburg. In deze presentatie kun je hier meer over lezen.

Voor De Unie zijn dit drastische maatregelen met enorme gevolgen voor de medewerkers die hierdoor hun baan zullen verliezen. Ondanks dat er een mooi sociaal plan ligt voor hen bij DSM, zal dat niet minder pijnlijk zijn voor alle hardwerkende collega’s die binnenkort het bedrijf moeten verlaten.

De Unie vindt het spijtig en niet correct dat de werkgever geen overleg heeft gevoerd met De Unie over de hierboven genoemde maatregelen, voorafgaand aan zijn besluit hierover. Om die reden hebben wij onze leden niet kunnen raadplegen en alsook hun eventuele wensen en bezwaren aan de werkgever kenbaar maken. De directie van DMSC blijkt al instemming van de Centrale Ondernemingsraad te hebben voor zijn bezuinig- en herstructureringsplannen.
Vanaf medio september gaat de werkgever gesprekken voeren met de individuele medewerkers over de gevolgen van de aangekondigde reorganisatie.

De Unie staat natuurlijk klaar om de individuele leden bij te staan die door de hierboven genoemde maatregelen getroffen zullen worden. Ook de medewerkers die nog geen Unie-lid zijn kunnen worden geholpen. Zij kunnen contact opnemen met ons Service Center om de mogelijkheden te bespreken via telefoonnummer 0345-851963 of via e-mail sc@unie.nl.

Vragen?

Zijn er vragen of opmerkingen neem dan contact met mij op via e-mail suat.koetloe@unie.nl of bel 06-5252 2061.

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid