De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Randstad Groep Nederland: stemming cao

16 april 2021

Op donderdag 8 april heeft Randstad Groep Nederland gecommuniceerd dat er een principeakkoord is bereikt over een nieuwe cao voor vaste medewerkers van RGN en Randstad Sourceright. Het onderhandelingsresultaat is een nieuwe cao met een looptijd van twee jaar (1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023) met als titel ‘Je Beste Zelf’.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

In deze nieuwsbrief nemen wij je mee in het akkoord. Dit akkoord is een logisch vervolg op de voorstellenbrief die we op 26 september 2019 hebben verstuurd. Onze inzet was gericht op drie speerpunten: een goede beloning, persoonlijke ontwikkeling en werkdruk.

Beloning

In het principeakkoord hebben wij een mooie indexatie kunnen afspreken van in totaal 4%. Concreet worden met ingang van 1 juli 2021 de lonen en loonschalen verhoogd met 2% en per 1 april 2022 nogmaals met 2%.

Daarnaast hebben RGN en de bonden afgesproken om de bonussystematiek te evalueren en op basis van deze evaluatie mogelijke aanpassingen door te voeren per 1 januari 2022. We houden je natuurlijk op de hoogte over deze evaluatie en de mogelijke aanpassingen. Ook de salarisstappen bij promotie (besproken in het principeakkoord onder de noemer ‘Werkplezier en doorstroom’) zullen worden onderzocht en waar nodig per 1 juli 2021 worden aangepast. Ook op dit punt houden we je natuurlijk op de hoogte.

Persoonlijke ontwikkeling

In het principeakkoord is afgesproken dat er per 1 juli 2021 een opleidingspakket van NCOI beschikbaar gesteld wordt voor iedere medewerker waar de cao betrekking op heeft. Deze opleidingen zullen erop gericht zijn je perspectief te vergroten en je in staat te stellen om jezelf continu te ontwikkelen.

Hiernaast zal er een onderzoek plaatsvinden onder de RGN-medewerkers om vast te stellen “hoe jullie wensen te leren en te ontwikkelen”. Dit onderzoek zal uiterlijk 1 juni 2021 zijn afgerond. Veranderingen op basis van de resultaten van dit onderzoek zullen uiterlijk 1 januari 2022 geïmplementeerd zijn.

Werkdruk 

Werkdruk en de ambitie om te groeien en het marktaandeel te vergroten; dat lijkt soms op gespannen voet met elkaar te staan. In de nieuwe cao is daar extra aandacht voor. Uiteraard begint het gesprek over de werkdruk meestal in je eigen Great Conversations.

Processen rondom de instroom van nieuwe collega’s zijn of worden aangepast en daarover blijven we in gesprek met RGN. Denk hierbij aan de doorlooptijd: hoelang duurt het voordat een vertrekkende collega is vervangen? En bij groei willen we met het nodige lef sneller zorgen voor versterking. Ook komt er meer aandacht voor de starters zodat we voorkomen dat zij te snel uitstromen. Samen met RGN monitoren we of dit soort initiatieven op de juiste manier bijdragen aan enerzijds de ambities en anderzijds de werkdruk.

Overige punten

Naast de drie speerpunten vraagt de huidige (en toekomstige) situatie om met z’n allen op een andere manier naar werk te kijken. Daarom zijn we er trots op dat er in de nieuwe cao ook regelingen voor mantelzorg, plaats-onafhankelijk werken (thuiswerken) en voor verschillende verlofvormen zijn opgenomen. Wij denken dat jij als werknemer op deze manier meer mogelijkheden krijgt om je beste zelf te zijn. Ook deze zaken kun je teruglezen in het principeakkoord.

Wij en de overige vakbonden vinden dit principeakkoord een mooi en goed resultaat voor de werknemers van RGN. De drie speerpunten, die wij van jullie hebben meegekregen voor een nieuw cao, zijn in onze optiek verankerd in de nieuwe cao. Daarnaast biedt het principeakkoord een aantal vruchtbare vervolgstappen die op korte termijn worden onderzocht en vastgelegd. Als werknemersdelegatie geven we daarom een positief stemadvies voor het principeakkoord.

Proces 

Gedurende de komende twee weken kunnen de leden hun stem uitbrengen. De leden hebben hierover een uitnodiging ontvangen om te stemmen. Op 28 april sluit de stemming en zullen wij het (anonieme) resultaat van de stemming met de leden en met RGN delen. De komende tijd zullen RGN en de bonden het principeakkoord verder uitwerken tot een volwaardige cao-tekst.

Contact

Zijn er vragen neem dan contact op met de belangenbehartiger, Raja Boes, via raja.boes@unie.nl of bel 06-5252 2065.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid