De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Rabobank: voortgang onderhandelingen pensioen en sociaal plan

10 juni 2020

Op maandag 8 juni 2020 hebben De Unie, Rabobank en de andere vakorganisaties verder onderhandeld over pensioen en het sociaal plan. Met de ledenbrief brengen we de leden op de hoogte van onze stappen naar een onderhandelingsresultaat voor pensioen en sociaal plan. De cao komt vanaf september aan bod om de nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket per 1 januari 2021 in te laten gaan.  

Pensioen

Bij het pensioendossier hebben we gesproken over de periode tot aan de verwachte ingangsdatum van het nieuwe landelijke pensioenakkoord per 1 januari 2026 of 2027. Het huidige pensioencontract loopt nog tot en met 31 december 2020. We hebben dus nog 5 of 6 jaar te overbruggen. Met welke regeling gaan we dit doen, in één of twee tijdvakken en met welke regels? Zoals het er nu voorstaat, kan ik als belangenbehartiger namens De Unie niet vooruitlopen op de uitkomsten van de landelijke onderhandelingen. Dit houdt in dat de pensioenregeling die we nu hebben wat ons betreft nog even door moet lopen. We kijken in de overbruggingsperiode naar de verschillende belangen van de actieven (medewerkers), slapers en gepensioneerden. Technische punten daarbij zijn onder andere de waarde van inhaalindexatie en de verwachte ontwikkeling van de dekkingsgraad. Gelukkig hebben sociale partners ondersteuning van een werkgroep met externe ‘rekenmeesters’. De werkgroep zorgt iedere onderhandeldag weer voor een scherper beeld van de te maken keuzes en effecten ervan.

Sociaal plan

Bij het sociaal plan liggen de te maken keuzes voor de bank en de bonden met name op het vlak van de duur van de verlenging van het sociaal plan en een mogelijke vertrekregeling voor medewerkers. Voor de bank en de medewerkers zou een vertrekregeling een nieuw instrument zijn dat kan bijdragen aan de reductie van gedwongen vertrek van medewerkers bij een reorganisatie. Cao-partijen verkennen daar de (on)mogelijkheden in met elkaar. Hoe houden we het proces beheersbaar? Voor welke duur willen partijen deze regeling aangaan? Moet de regeling in de cao, sociaal plan of juist apart komen te staan? Wat is de koppeling met actieve mobiliteit en de remplaçantenregeling? Wat is de goede hoogte van de vergoeding? Hoelang voorafgaand aan een beweging of reorganisatie stel je de regeling open en aan wie? Hoe voorkom je teleurstelling bij medewerkers die wel weg willen maar niet kunnen of mogen? Wat is de rol van de medezeggenschap in het proces? Allemaal vragen die aan de orde zijn gekomen en waar partijen verder met elkaar over in gesprek gaan tijdens de komende onderhandelmomenten.

Vervolg onderhandelingen

We hebben maandag 15 juni 2020 weer een dag staan om digitaal verder te onderhandelen over sociaal plan en/of pensioen. Daarna staan 30 juni, 1 juli en 7 juli in de agenda’s en willen we klaar zijn met de onderhandelingen.

Contact

Als je wilt reageren op deze ledenbrief of contact wil hebben over een collectieve zaak, dan kan je me bereiken via emanuel.geurts@unie.nl of via mijn telefoonnummer 06-52522074. Voor individueel advies kan je contact opnemen met mijn collega’s van de afdeling Service Center via 0345-851 963, via e-mail sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl.

[print_link]

Gerelateerde berichten

Rabobank cao onderhandelingsresultaat

De cao-onderhandelingen tussen Rabobank, De Unie en de andere vakorganisaties hebben dinsdag 14 november 2023 tot een onderhandelingsresultaat voor een…

Word gratis lid